Към съдържанието

Насоки за разговор

Въведение

Описаните по-долу модели за провеждане на разговори със засегнати деца и младежи показват на специализираните консултанти възможности как могат да създадат социална среда на такива деца, така че потърпевшите да успеят да излязат от изолацията си и да се чувстват добре.

В случая е необходимо да бъдат включени всички участници, тъй като кибертормозът представлява един групово динамичен процес.

Този процес протича по различни начини. Младежите идват с най-разнообразни проблеми и както средата, така и социализирането играят съществена роля.

На базата на следните примери от практиката за възможно провеждане на разговор на тема секстинг, позинг и груминг, бе разработен съответно по един диалог.

Той служи само за даване на подтик.

Back to top