Към съдържанието

Ролева игра

Въведение

Ролева игра по темата за кибертормоза и неговите форми на проявление
- Едно предложение за обучение за деца и младежи -

Целта на метода `Ролева игра` е, чрез артикулация на чувствата на всяка от ролите да се проектират алтернативи за действие, да се изпробват и да се обосноват. Участниците трябва да разбират гледната точка на опонента и да научат, че интернет не е свободно пространство извън закона. Едновременно с това научават стратегии за действие. В последващата дискусия става дума за това, да се разменят различни чувства и гледни точки, да се възбуди процес на разбирателство и да се обединят - поне като подходи - върху някои основни констатации.

В същото време всички участници се обединяват по един "игрови", както и по един информативен вид и начин.

Back to top