Към съдържанието

Ролева игра

Ролеви карти за съдебния спор

Ролева карта: Съдия*йка

 • Твоята роля на съдия*йка е да заемеш неутрална позиция, което дава възможност на всички страни да представят своето виждане за нещата.
 • Ти трябва да следиш тонът на разискването да остава обективен и справедлив.
 • Ти ще откриеш спора и ще го водиш.
 • За целта първо представи накратко обстоятелствата.
 • Осведоми се относно законовите разпоредби и после обясни защо се повдига обвинение.
 • Нека бъдат описани всички обстоятелства.
 • Задавай въпроси, когато нещо не ти е ясно или желаеш да получиш повече информация.
 • Посъветвай се добре със своите заседатели. Обмислете добре според кои критерии и закони искате да вземете решение.

Ролева карта: Съдебни заседатели

 • В това съдебно дело ти изпълняваш ролята на мирови съдия. Т.е. ти олицетворяваш присъствието на народа и с мнението си се грижиш за това, присъдата да не бъде произнесена произволно.
 • Ти подкрепяш съдията*йката при определяне на присъдата.
 • Питай, когато нещо не ти е ясно или желаеш да получиш повече информация.
 • Посъветвай се добре със съдията*йката преди произнасянето на присъдата.
 • Помислете добре, на база на какви критерии и закони искате да вземете решение.

Ролева карта: Адвокат/ка на потърпевшия/шата

 • Твоята роля е да подпомагаш потърпевшия/потърпевшата.
 • Изслушваш внимателно описанието на обстоятелствата и помагаш за точно и разбираемо представяне на фактите.
 • Опитай се много точно да представиш въздействията на инцидента - Как се е променил живота на потърпевшия.
 • Потърси доказателства и свидетели, които могат да бъдат в помощ на потърпевшия/ите.
 • Обмисли заедно с потърпевшия/ата, как ще опишете инцидента пред съда.

Ролева карта: Адвокат/адвокатка на извършителя/извършителката.

 • Твоята роля е да подпомагаш извършителя/извършителката.
 • Изслушваш внимателно описанието на обстоятелствата и помагаш за точно и разбираемо представяне на фактите.
 • Опитай се много точно да представиш мотивацията и какво точно е трябвало да бъде постигнато с тези действия.
 • Потърси доказателства и свидетели, които могат да бъдат от полза на извършителя/извършителката.
 • Обмисли заедно с извършителя/ката, как ще опишете инцидента пред съда

Ролева карта: Потърпевша/потърпевш

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на потърпевшия/шата.
 • Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как можеш да представиш "своята" ситуация.
 • Помисли си, какви въздействия има инцидента върху твоя живот. Потърси съвсем конкретни примери.
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?
 • Как възприе извършителя/ката?

Ролева карта: Извършител/извършителка на престъплението

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на извършителя/ката.
 • Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как можеш да представиш "своята" ситуация.
 • Помисли какво те подтикна към постъпката ти и какво искаше да постигнеш.
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?
 • Как възприемаш потърпевшия/ата(ите)?
 • Потърси съвсем конкретни примери, които можеш да разкажеш.

Ролева карта: Майка/баща на потърпевшия/потърпевшата

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на майката/ бащата на потърпевшия/ата.
 • Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как си възприел ситуацията.
 • Помисли за себе си, как научи за случая и как реагира.
 • Имаше ли някакви признаци или промени при твоето дете?
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?

Ролева карта: Майка/баща на извършителя/извършителката

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на майката/ бащата на извършителя/извършителката.
 • Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как си възприел ситуацията.
 • Помисли за себе си, как научи за случая и как реагира.
 • Имаше ли някакви признаци или промени при твоето дете?
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?

Ролева карта: Подражател*ка

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на един/на подражател*ка.
 • Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как си възприел ситуацията.
 • Помисли какво те подтикна към постъпката ти и какво искаше да постигнеш.
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?
 • Как възприемаш потърпевшия/ата(ите)?
 • Как възприе извършителя?
 • Потърси съвсем конкретни примери, които можеш да разкажеш.

Ролева карта: Придружаващо лице
(напр. Класен ръководител*ка/Tреньор*ка)

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на придружаващо лице на потърпевшия/шата и/или на извършителя/ката.
 • Имаш нужда от малко време, за да се запознаеш със случая и да помислиш, как възприемаш ситуацията.
 • Помисли си, как научи за инцидента и как реагира.
 • Имаше ли някакви признаци или промени в участниците?
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?

Свободни ролеви карти
(да се попълнят в зависимост от случая от експерта или учениците)

Заключителна карта за представящия/представящата ролевата игра

По-долу ще намерите допълнителни карти, които могат да бъдат разпределени на подбрани роли, за да се проведе след заседанието кратък монолог по отношение на мислите и чувствата във връзка със събитията. Той трябва да трае само една до две минути за всеки изпълнител*ка.

След съдебния спор

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с присъдата и дали твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

След съдебния спор

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с присъдата и дали твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

След съдебния спор

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с присъдата и дали твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

След съдебния спор

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с присъдата и дали твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

След съдебния спор

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с присъдата и дали твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

След съдебния спор

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с присъдата и дали твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

Back to top