Към съдържанието

Ролева игра

Ролеви карти за конференцията

Ролева карта: Ръководител на институция
(напр. Директор*ка, Управителен съвет)

 • Твоята роля като ръководител е да имаш неутрално поведение, което ще даде възможност на всички страни да представят своето виждане за нещата.
 • Ти ще внимаваш, тонът на конференцията да остане обективен и справедлив.
 • Ти ще откриеш конференцията и ще я водиш.
 • Първо представи накратко фактите.
 • Дай възможност да бъдат представени всички факти.
 • Задавай въпроси, когато нещо не ти е ясно или желаеш да получиш повече информация.
 • Информирай се кои правила са били нарушени и как това ще бъде наказано от съответната инстанция?
 • Посъветвай се с участниците. Помислете конкретно, по какви критерии искате да вземете решение.

Ролева карта: Консултативен съвет на ръководството
(нар. Учителски съвет, Членове на управителния съвет)

 • В тази конференция ти ще поемеш съветваща роля.
 • Ти подпомагаш ръководството при вземане на решение.
 • Питай, когато нещо не ти е ясно или желаеш да имаш повече информация.
 • Бъди в пълна координация с ръководството
 • Помисли конкретно по какви критерии искате да вземете решение.

Ролева карта: Придружаващо лице
(напр. Класен ръководител*ка/Tреньор*ка)

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на придружаващо лице на потърпевшия/шата и/или на извършителя/ката.
 • Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как си възприел ситуацията.
 • Помисли си, как разбра за инцидента и как реагира.
 • Имаше ли някакви признаци или промени в участниците?
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?
 • Помисли си за препоръка за намиране на решение.

Ролева карта: Говорител*ка на групата
(напр. говорител*ка на класа/ капитан на отбора)

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на говорителя*ката на групата.
 • Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как си възприел ситуацията.
 • Помисли си, как разбра за инцидента и как реагира.
 • Имаше ли някакви признаци или промени в участниците?
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?
 • Помисли си за препоръка за намиране на решение.

Ролева карта: Потърпевша/потърпевш

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на потърпевшия/шата.
 • Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как си възприел ситуацията.
 • Помисли си, какви въздействия има инцидента върху твоя живот. Потърси съвсем конкретни примери.
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?
 • Как възприе извършителя/ката?

Ролева карта: Извършител/извършителка на престъплението

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на извършителя/ката.
 • Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как си възприел ситуацията.
 • Помисли какво те подтикна към постъпката ти и какво искаше да постигнеш.
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?
 • Как възприемаш потърпевшия/ата(ите)?
 • Потърси съвсем конкретни примери, които можеш да разкажеш.

Ролева карта: Майка/баща на потърпевшия/потърпевшата

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на майката/ бащата на потърпевшия/ата.
 • Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как си възприел ситуацията.
 • Помисли си, как разбра за инцидента и как реагира.
 • Имаше ли някакви признаци или промени при твоето дете?
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?

Ролева карта: Майка/баща на извършителя/извършителката

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на майката/ бащата на извършителя/извършителката.
 • Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как си възприел ситуацията.
 • Помисли си, как разбра за инцидента и как реагира.
 • Имаше ли някакви признаци или промени при твоето дете?
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?

Ролева карта: Подражател*ка

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на един/на подражател*ка.
 • Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как си възприел ситуацията.
 • Помисли какво те подтикна към постъпката ти и какво искаше да постигнеш.
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?
 • Как възприемаш потърпевшия/ата(ите)?
 • Как възприе извършителя/ката?
 • Потърси съвсем конкретни примери, които можеш да разкажеш.

Ролева карта: Свидетели
(съученици*чки/приятел*ки)

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на свидетеля/свидетелката.
 • Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как си възприел ситуацията.
 • Помисли си, как разбра за инцидента и как реагира.
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?
 • Имаше ли някакви признаци или промени в участниците?
 • Кое от това е важно да бъде споделено на конференцията, за да може да бъде взето решение?

Ролева карта: Консултативен съвет от институцията
(напр. ученически съвет/студентски съвет)

 • Твоята роля е да се вживееш в образа на съветник.
 • Нуждаеш се от малко време, за да се запознаеш с казуса и да помислиш, как си възприел ситуацията.
 • Помисли си, как разбра за инцидента и как реагира.
 • Имаше ли някакви признаци или промени в участниците?
 • Какви бяха твоите първи мисли и действия?
 • С кого разговаря за това?
 • Помисли си за препоръка за намиране на решение.

Свободни ролеви карти
(да се попълнят в зависимост от случая от експерта или учениците)

Заключителна карта за представящия/представящата ролевата игра

По-долу ще намерите допълнителни карти, които могат да бъдат разпределени на подбрани роли, за да се проведе след заседанието кратък монолог по отношение на мислите и чувствата във връзка със събитията. Той трябва да трае само една до две минути за всеки изпълнител*ка.

След конференцията

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с взетите решения/споразумения и дали твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

След конференцията

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с взетите решения/споразумения и дали твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

След конференцията

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с взетите решения/споразумения и дали твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

След конференцията

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с взетите решения/споразумения и дали твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

След конференцията

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с взетите решения/споразумения и дали твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

След конференцията

Проведи кратък монолог, как се чувстваш сега в твоята роля. Опиши твоите чувства / мисли, как се чувстваш с взетите решения/споразумения и дали твоето отношение към извършителя и/или потърпевшите се е променило.

Back to top