Към съдържанието

Ролева игра

Формуляр за наблюдение за групата наблюдатели

Забележка:

Наблюдавай внимателно ролевата игра и си отбележи най-малко три, максимум седем ключови думи по представената/ните сцена(и). Тези указания може би ще ти бъдат от полза:

  • Това беше впечатляващо!
  • Това беше ново за мен!
  • Това бих направил/а по друг начин!
  • Това ме зарадва/накара ме да се разсмея!
  • Това ме развълнува!
Back to top