Към съдържанието

Ролева игра

Рамкови условия

Целева група:
Деца и младежи след 12 години
Обхват на обучителната акция:
Групова акция (най-малко 10 участници)
Място на акцията:
Детски и младежки организации, места за срещи в свободното време, училища
Времеви обхват:
2-3 часа
Предпоставки:
Голяма зала/ аула или подобно място с достатъчна площ за провеждане на ролева игра (Съдебно заседание/Конференция) и кръг от столове, респ.столове в редици. →Това би трябвало да е зала, в която е гарантирано, че никой "нежелан" няма да наблюдава или да пречи.
Материал:
Наред с достатъчните възможности за сядане на участниците, имате нужда от още 5-7 маси и евентуално компютър с интернет връзка, както и мултимедиен проектор. Към това препоръчваме подготовката на медии за писане (напр. бяла дъска, флипчарт или дъска), включително моливи/тебешир и магнити/пинчета. В случай, че ролевата игра трябва да се заснеме, е необходима видеокамера със съответното оборудване.
По-нататъшни указания за необходимите материали намерете моля в бележките на всяко/съответното упражнение/единица/метод.
Ако искате ролевата игра да въздейства по-силно, би могло да се използват допълнителни аксесоари, които би трябвало да се подготвят от вас преди това според играта.
Back to top