Към съдържанието

Ролева игра

Учебни цели

Деца/младежи

  • ...са информирани и запознати с темата за кибертормоза и нейните форми на проявление.
  • ...придобиват разбиране за понятията (Кибертормоз, Секстинг, и.т.н)
  • ...запознават се с различните роли при кибертормоз както и при неговите форми на проявление.
  • ...могат да опознаят света на мисли и чувства при един случай на кибертормоз и да бъдат съпричастни.
  • …разработват стратегии и помощни становища, за предотвратяване на кибер-тормоз и неговите форми на проявление, респ. начини за противодействие при сблъскване с тях.
Back to top