Към съдържанието

Ролева игра

Планиране на учебната единица - Въведение

Ролева игра под формата на следобедна акция:
Let´s fight it together“ - Заедно силни срещу кибертормоза

Рамков пример за следобедна акция:

14:00 Поздрав 10 мин.
14:10 Въвеждане в темата чрез акция от набора методи (обяснение на понятието/причини-мотиви/въздействия върху участниците) 20 мин.
14:30 Уводно насочване към правните дадености 10-20 мин.
Пауза:
15:00 Ролева игра: Разиграване на съдебно заседание/кoнференция с всички участници 90 мин.
16:30 Фаза на рефлексия и дискусия 30 мин.
17:00 Оценка и завършване 10 мин.

Източници

Back to top