Към съдържанието

Ролева игра

Планиране на учебната единица - Стъпка 1
Събуждане на интерес по темата

Още уводът би трябвало да събуди любопитството на участниците към темата. За целта ще намерите в нашия набор методи примерни идеи за активно навлизане в темата. В зависимост от състава на групата можете да изберете подходящ метод.

Забележка:

Препоръчваме в края на изпълнението на един от методите, да организирате кръгла маса с младежите, на която наред с разясняването на понятията да набележите с младежите конкретно възможни причини и въздействия.

Възможни въпроси:

  • Как мислите, има ли възможни причини, защо някой ….
  • Какви последици може да има това за жертвата и какви за извършителя? (Връзка с правните аспекти, но моля да не се пренебрегват физическите и психологически последствия)
Back to top