Към съдържанието

Ролева игра

Планиране на учебната единица - Стъпка 2
Уводно насочване към правните дадености

Тук препоръчваме да бъде поканен външен експерт. По принцип той може да предостави много специализирани знания и конкретни примери от реалния свят. Посредством богатата информация и насочващите линкове към съвети обаче и вие самите имате възможност да станете експерт и да представите това въвеждане в правните дадености.

В заключение: Време за въпроси, кратък дискусионен кръг

Back to top