Zpět na obsah

O nás

Kyberšikana - podívejme se na to
- projekt zaměřený na další vzdělávání pedagogů

O projektu

Internet a digitální zařízení dnes hrají v životě dětí významnou roli. Děti tak vyrůstají v prostředí, které se od prostředí jejich rodičů výrazně liší. Virtuální světy pronikají stále víc a víc do domácností i vzdělávacích institucí a téměř všechny děti jsou denně konfrontovány s novými technologiemi. I když je jejich používání většinou zcela bezpečné, jsou zde i jistá rizika. Proto je nutná osvěta a další vzdělávání, jak nová média bezpečně používat, přičemž je potřeba zapojit i rodiče a učitele. Ti však zpravidla nemají v zacházení s novými médii takovou jistotu jako jejich děti a žáci. Nejrůznější analýzy a zprávy o bezpečnosti na internetu přicházejí ke stejnému závěru: rodiče a pedagogové musejí rozvíjet své technické znalosti, aby tyto vědomostní rozdíly mezi sebou a mladší generací vyrovnali. Zejména pokud jde o kybernetické šikanování, jsou přímo zasaženy i školy. Zde se musí pedagogové přiměřeně vzdělávat, aby mohli preventivně působit proti kyberšikaně na školách.

Vícejazyčné webové stránky Cyberhelp.eu nabízí pedagogům možnost dále se vzdělávat právě v této oblasti: prostřednictvím informací a výukových materiálů na téma kyberšikana, které si mohou přímo stáhnout do počítače. Tyto materiály pomáhají vyvíjet učební plány na prevenci kyberšikany a poskytují učitelům informace, jak v konkrétním případě kyberšikany mezi žáky správně reagovat. Portál navíc obsahuje moderní nástroj na vytváření komunity, který je uživatelsky přívětivý, snadno přístupný a vhodný pro široké spektrum uživatelů. Pedagogové tak mají prostor pro diskusi a mohou si vyměňovat materiály a zkušenosti. Stránka je dostupná v bulharštině, češtine, němčině, angličtině, litevštině, rumunštině, slovenštině, slovinštině, španělštině a nově i v řečtine.

Partneři

Zpět na začátek