Zpět na obsah

O nás

Podívejme se na to - Cybermobbing, Sexting, Posing, Grooming im Alltag der Jugend-Sozialarbeit ist eine mehrsprachige Website mit folgenden Inhalten:

 • Shrnutí analýzy potřeb
 • Hraní rolí
  Materiály a návody k hraní rolí na téma kyberšikanování
 • Náměty
  Skutečné případy z různých evropských zemí
 • Jak správně vést rozhovor
  Náměty a myšlenky o umění vést rozhovor s dětmi a mladými lidmi, kteří se stali obětmi kybernetického šikanování
 • Mediatéka
  Sbírka materiálů a odkazů na jiné stránky ve vícero jazycích, vše o kyberšikanování

Zur Projektidee

Každý rok se v Evropě narodí více než 3,7 milionů dětí. Ty vyrostou ve světě digitálních médií, jejichž vývoj s sebou přináší i některá rizika. K těmto rizikům, která se v minulých letech dostala do povědomí veřejnosti, patří i kybernetická šikana, sexting, posting a grooming. Kyberšikana je novou formou šikany, která probíhá prostřednictvím digitálních médií jako e-mail, chaty, diskuzní místnosti nebo mobilní telefony a která se tak dostane až do pokoje dítěte. V porovnání s "tradiční" formou šikany je nejzrádnější to, že oběť nemá šanci před šikanováním utéct, nemá žádnou možnost se skrýt. Toho si je vědomý i Evropský parlament, který v listopadu 2012 požádal komisi a členské státy, aby na zvýšení ochrany dětí v digitálním světě vyčerpali všechny možnosti a postupovali společně prostřednictvím systematického vzdělávání pracovníků v oblasti práce s mládeží.

Projekt "Podívejme se na to - Kyberšikana, sexting, posting, grooming v každodeníí práci pracovníků s mládeží" se věnuje právě tomuto fenoménu, který se stává vážným problémem při zvýšeném používání médií, zejména když jde o sociálně znevýhodněnou mládež. Mladí často tráví svůj volný čas v denních zařízeních, komunitních centrech, klubech, kavárnách pro mládež, ale i ve veřejných knihovnách, sportovních klubech a v jiných zařízeních, kde hledají pomoc a podporu, a paralelně s tím mají ve zvyku s vrstevníky používat Internet. Jejich kontaktními osobami jsou sociální pracovníci, kteří důvěrně znají jejich reálné životní situace. Ale jejich virtuální život se všemi výzvami, riziky a lákadly zůstává odborníkům nepřístupný. Proč?

Odborníkům na sociální práci chybí dovednosti potřebné k tomu, aby dokázali adekvátně reagovat na rizika internetového světa. Nevyrostli ve světě digitálních médií a v osnovách sociální pedagogiky o tomto tématu moc nenajdeme. Tuto mezeru ve vzdělávání se snaží vyplnit náš projekt. Strategie realizace projektu je následující:

 1. Prevence a vzdělávání v zacházení s médii formou online kurzu
 2. Intervence a včasné rozpoznání problému ukázané na názorných případech a návod jak o tématu mluvit
 3. Aktivní zapojení politiků do tvorby rámcových podmínek na ochranu dětí v digitálním světě

Partneři

Zpět na začátek