Zpět na obsah

Následky

Internetové útoky mohou na obětech zanechat různé následky. Elektronické šikanování vyvolává podobné příznaky jako jakákoliv jiná psychická zátěž. Lidé, kteří jsou obětí kyberšikany, působí často jako utlačováni, napjatí, bývají málomluvní. Bohužel nezůstává pouze při těchto projevech. Následky se stupňují a vedou až k závažným duševním, fyzickým a sociálním poškozením.

Mnoho obětí kyberšikanování trpí poruchami spánku a soustředění, depresemi nebo somatickými onemocněními jako jsou například bolesti břicha. Možným důsledkem je ovšem i ztráta chuti k jídlu a postupný, přetrvávající pokles výkonnosti. Žáci, které někdo šikanuje přes internet/mobil, mívají strach chodit do školy a před odchodem do školy raději předstírají zdravotní potíže. V extrémních případech se může dokonce stát, že oběť neunese takový nátlak a sama se poraní. Vysoká psychická zátěž, jíž je oběť kyberšikany vystavena, může vést až k sebevraždě.

Zpět na začátek