Zpět na obsah

7. – 8. ročník

Doplňující otázky k videu "Let´s fight it together"

Materiál pochází z CD k filmu (stažené z www.klicksafe.de)

Joe (oběť)

 • Ve kterém okamžiku si Joe uvědomil, že je šikanován?
 • Co bylo podle tebe nejhorší na tom, že byl šikanován online?
 • Věděl Joe, kdo je do toho zapojen? Komu důvěřoval?
 • Co udělal Joe, aby se dostal z této situace?
 • Co bránilo Joeovi v tom, aby se někomu (dokonce i své mámě a učitelce) svěřil, co se stalo?
 • Kdy mohl Joe někomu říct, co se stalo?
 • Komu se Joe mohl svěřit? Diskutujte o tom, komu byste mohli důvěřovat a zda je to dobrý nápad, popovídat si pouze s kamarády, když jde o něco opravdu vážné. Co by měl člověk udělat, když mu kamarád řekne o šikaně?
 • Jak se podle tebe cítí Joe teď?

Kim (pachatelka)

 • Co si myslíš o Kim? Je Joeova kamarádka?
 • Myslíš si, že Joea šikanuje?
 • Je za to podle tebe zodpovědná Kim? Myslíš si, že by měla být potrestána jenom ona?
 • Co říkáš na Kiminu reakci na vzniklou situaci?
 • Myslíš si, že to Kim myslela vážně, když se zaměřila na Joea? Kdo může nejlépe říci, zda to byl jen žert nebo ne? Joe nebo Kim?
 • Pokud si Kim myslí, že to byl jen žert, opravňuje ji to k takovému jednání, omlouvá ji to?
 • Jak se podle tebe cítila Kim, když viděla přicházet do školy policii?
 • Co si podle tebe myslela Kim o tom, jak celý příběh dopadne pro ni?
 • Spousta lidí se na internetu chová jinak než ve skutečném životě, protože se cítí být anonymní a mají menší zábrany. Diskutujte o rozdílu mezi tím, co lidé dělají online a co tváří v tvář. Promysli si, co by jsi ty udělal/řekl online, ale v reálném světě ne.
 • Šikanovala Kim Joea jen tehdy, když byla online? Byl Joe jediný, koho někdo šikanoval?

Rob (divák, spolupachatel)

 • Co myslíš, jak dobře se znají Rob a Joe?
 • Popiš, jak se podle tebe po celou dobu cítil Rob. Mění se v průběhu filmu jeho pocity?
 • Proč se Rob chová tak, jak se chová?
 • Účastnil se Rob šikanování Joea? Všiml si, že je Joe šikanován?
 • Je Rob divák nebo spolupachatel?
 • Jak Rob přispěl k tomu, aby se věci zase vrátily do normálu?
 • Co mohl Rob ještě udělat?

Učitelka

 • Byla učitelka šikanována?
 • Jak si učitelka všimla, že s Joem něco není v pořádku?
 • Co ve vzniklé situaci učitelka udělala?
 • Jak se podle tebe cítila, když byla obětí šikany?
 • Co se stalo s webovou stránkou? Co udělala, aby byla stránka smazána?
 • Co mohou školy udělat, aby pomohli lidem, kteří se setkali s online šikanováním?
 • Co radí učitelka ostatním k tomu, jak mohou pomoci kyberšikanu zastavit?

Joeova máma

 • Odkud věděla Joeova máma, že něco není v pořádku?
 • Co si myslíš, jak se v této situaci cítila?
 • Proč podle tebe Joeova máma nejdříve nevěděla, co se s ním děje?
 • Proč se Joeova máma domnívala, že problém bude mít něco společného s internetem nebo mobilem?
 • Co udělala Joeova matka, aby situaci vyjasnila?
 • Na koho by se mohl Joe obrátit, kdyby se nemohl svěřit své mámě?
Zpět na začátek