Zpět na obsah

7. – 8. ročník

Důvod, proč se tématu věnovat

Mladí si často neuvědomují, jaké škody mohou způsobit zveřejněním upravených fotografií či videí na internetu, ani jaké pocity vyvolají u oběti zraňující či výhružné zprávy. Pro ně to bývá často pouze druh zábavy, jak se například pomstít učitelům za špatnou známku, nebo jako naštvat spolužáka.

Děti a mládež se stále větším nadšením objevují nová a nová digitální zařízení. Už bez nich téměř nedokáží žít. A přestože digitální média nabízejí řadu pokročilých a tím pozitivních aspektů, jsou tady i skrytá nebezpečí. Na jedné straně má mládež radost z jednoduché a rychlé výměny informací, ze šíření informací a stálé dostupnosti, na druhé straně právě tyto pozitiva umožnily vznik závažného problému, kyberšikanování.

V rámci prevence tohoto fenoménu byly vytvořeny tyto vyučovací materiály.

Pomocí názorných příkladů z reálného světa, z každodenního života dětí / mládeže, se žáci mohou seznámit s tématem kyberšikanování. V práci ve skupinách poznají různé stránky a pohledy na toto téma a učí se chování a pravidlům, které jim pomohou i v reálném životě.

Zpět na začátek