Zpět na obsah

7. – 8. ročník

Údaje a fakta o kyberšikaně

Reprezentativní údaje k frekvenci výskytu kyberšikanování pocházející z německé studie JIM a evropské internetové ankety EU Kids.

Kyberšikana v Německu

Studie JIM výzkumného ústavu Südwest (2013)

 • od roku 1998 reprezentativní výzkumy o zacházení 12- až 19-letých s médii a informacemi
 • Fakta z oblasti kyberšikanování:
  • 12.5 % mladých lidí používajících internet uvedlo, že už o nich někdo na internetu šířil nesprávné nebo urážlivé informace (především 14-15-letí a 16-17-letí s 16 procenty a žáci hlavní školy s 20 procenty, žáci reálky 17 %, gymnasisté 7 %).
  • 12.5% dotázaných uvedlo, že někdo bez jejich souhlasu zveřejnil na internetu fotografie a videa, na kterých byli v trapných situacích, nebo které je uráželi.
  • 32 procent zná ve svém okolí někoho, koho přes internet, příp. přes mobil šikanovali (12-13 let: 14 %, 14-15 let: 31 %, 16-17 let: 35 %, 18-19 let: 32 %).
  • 32 procent ve svých odpovědích uvedlo, že má mezi známými někoho, kdo už byl někdy šikanován přes internet.
  • 7 procent mladých lidí používajících internet se sami stali obětí kyberšikany (12-13 let: 5 %, 14-15 let: 9 %, 16-17 let: 8 %, 18-19 let: 5 %). Mezi nimi tvořili větší část dívky, chlapců bylo méně.

Znáš ve svém okolí někoho, kdo už byl někdy šikanován přes internet nebo přes mobil?

Kde?

 • v komunitě: 23 %
 • na četu: 6 %
 • přes mobil: 5 %
 • v diskusích: 2 %
 • jinde: 1 %

Zdroj: JIM 2013, údaje jsou v procentech
Mládež, informace, (multi) média. Základní studie o tom, jak 12- až 19-letí v Německu využívají média. Vydal výzkumný ústav Südwest. Stuttgart, 2013.

www.mpfs.de

Kyberšikana v evropských zemích

Internetová studie EU Kids (2011)

 • Reprezentativní evropská anketa s 25 000 respondenty ve věku 9 až 16 let o tom, jaké mají zkušenosti s kyberšikanou.
  • 6 procent dotázaných dětí a mladistvých z celé Evropy potvrdilo, že se za posledních 12 měsíců setkalo s kyberšikanou buď jako oběť, nebo jako agresor .

Online a offline šikana v evropských zemích

Země EU (%)

Otázky: Přihodilo se ti za posledních 12 měsíců, že tě někdo urážel, nebo se k tobě choval hrubě, vulgárně? Stalo se to někdy za posledních 12 měsíců na internetu? Vzorek: všechny děti, které používají internet (EU Kids Online)

Zdroj: www.klicksafe.de

Zpět na začátek