Zpět na obsah

Hraní rolí

Úvod

Hraní rolí na téma kyberšikana a její formy
- Učební materiály pro děti a mládež -

Cílem metody hraní rolí je, aby žáci během znázornění pocitů v každé z rolí navrhli, vyzkoušeli a odůvodnili i alternativní chování. Měli by porozumět i opačnému stanovisku a naučit se, že Internet není žádný bezprávní prostor. Kromě toho se seznámí se strategiemi jak v podobných případech jednat. V následné diskuzi jde především o výměnu pocitů a pohledů na věc, o podnícení procesu porozumění a o to, aby se účastníci – aspoň slovně – shodli na některých základních poznatcích (např. že každý vnímá útoky na svoji osobu jinak a rovněž se jinak s nimi vyrovnává).

Tato metoda též stmelí účastníky hravým a zároveň i informativním způsobem.

Zpět na začátek