Zpět na obsah

Hraní rolí

Cvičení k zahřívací fázi
*potřebné pomůcky jsou zvýrazněny podtržením

Fáze 1: Seznamovací hry

a) Čísla

Režisér přidělí každému z účastníků číslo, které si má dotyčný zapamatovat. Následně se pustí hudba a všichni se začnou pohybovat po místnosti. Když hudba ztichne, režisér zakřičí číslo. Osoba, které číslo patří, musí všechny pozdravit libovolným pohybem a nahlas přitom říct svoje jméno. Skupina gesto napodobí a odpoví: "Ahoj, ...!" To se opakuje tak často, dokud nezaznějí všechna čísla. (Doporučujeme papír se seznamem čísel, na kterém si zakroužkujete čísla, která už zazněla.)

b) Zip-Zap

Všichni sedí v kruhu (kruh ze židlí). Jeden stojí uprostřed, ukáže na někoho ze sedících a ptá se ho na jméno jeho souseda.

 • Když se zeptá "kdo je Zip?", musí dotázaný hráč říct jméno svého souseda po levé straně.
 • Na otázku "kdo je Zap?" musí zase říct jméno svého souseda po pravé straně.
 • Když však vyvolávač řekne "Zip-Zap", musí si všichni vyměnit místa. (I vyvolávač se pokusí obsadit některou židli.)

Když dotázaný odpoví nesprávně, jde do kruhu a stává se vyvolávačem. Tím se rovněž rychle mění jména sousedů.

Fáze 2: Rozhýbání hráčů

a) Setkání (pohyb, spolupráce)

Všichni hráči cíleně chodí sem a tam po vymezeném prostoru. Každý hráč usiluje navázat oční kontakt s jiným hráčem. Jen co se dva potkají pohledem, přijdou k sobě, zůstanou krátce nehybně stát jeden před druhým a potom si pohledem hledají nového "spoluhráče".

Místo toho, aby hráči stáli nehybně proti sobě, může režisér určit i jiné úlohy:

 • tlesknout rukama
 • říct současně "dobrý den" (s podáním ruk nebo bez něho)
 • současně vyskočit do výšky
 • položit si ruce na ramena (každou na protilehlé rameno)

b) Super Mario (pohybová hra)

Skupinka utvoří kruh. Režisér vypráví napínavá dobrodružství Super Maria a vyprávění doplňuje názornými gesty, pohyby. Skupina jeho gesta napodobuje. Mario je postava ze známé arkádové počítačové hry. Hlavní hrdina prochází během hry vícero světy. Přitom se musí vyhýbat různým nebezpečenstvím, např. ohnivým koulím protivníků, snaží se nespadnout nebo dostat se do tunelu. V určitých situacích získá Mario hvězdu, která mu dá zázračné schopnosti - zaručí nesmrtelnost a postavička chvíli běží na místě.

Návrhy pohybů

 • Mario se rozběhne → utíkat
 • Objeví se prví protivníci → vyskočit
 • Protivníci plivají ohnivé koule → skrčit se a utíkat na bok
 • Mario najde hvězdu a získá nesmrtelnost → běžet na místě
 • Možnost posbírat body nebo mince → 10-krát poskočit na místě
 • Dostat se přes jámu → vyskočit...

c) Zkrat (hra na šikovnost)

Hráči sedí v kruhu v tureckém sedu tak, aby se dotýkali koleny. Dva hráči sedící na opačných stranách dostanou po jednom klubku (např. ze zauzlených šátků nebo šál). Hráči musí klubko co nejdřív položit do klína sousedovi. Klubka přitom můžou měnit směr, nesmí se však házet a nesmí žádného hráče přeskočit. Je též důležitá rychlost podávání, nikdo nesmí držet klubko déle než dvě sekundy. Cílem je odevzdat klubka dál tak rychle, aby se u jednoho hráče nepotkala obě dvě naráz. Ten, u koho přistanou obě najednou, což způsobí zkrat, vypadává. Kruh se tak postupně zmenšuje, dokud nezůstanou už jen poslední dva hráči. Tehdy hra končí.

Tip: Klubka by neměla být příliš malí a měla by mít stejnou velikost.

d) Sedni si (hra na šikovnost)

Všichni účastníci utvoří jeden velký kruh. Stojí těsně jeden za druhým, dívají se na záda hráče před sebou. Kruh by měl být co nejpravidelnější.

Potom to začne být napínavé: každý se chytí za pás hráče před sebou. Současně se každý opatrně posadí na kolena hráče za sebou.

e) Chyť koště (hra na šikovnost)

Hráči stojí v kruhu a jeden za druhým dostanou přidělené číslo. Číslo 1 stojí uprostřed a drží svisle ručku koštěte, aby nespadlo. Najednou číslo 1 koště pustí a zavolá jiné číslo. Dotyčný hráč musí bleskově přiběhnout a zachytit koště dřív, než spadne na zem. Potom vyvolá další číslo.

Fáze 3: Naladění na hru

a) Cvičení vnímání

Účastníci chodí shora-dolů po místnosti bez toho, aby se dotýkali. Přitom režisér zadává instrukce (je možné si je individuálně vybrat, není třeba dělat všechny):

 • Zhluboka se nadechněte a vydechněte.
 • Jak se cítí vaše chodidla?
 • Zatřeste rameny.
 • Zakružte rameny.
 • Zdvihněte koutky úst / udělejte grimasu...

Pohybujte se jako:

 • arogantní donašeč
 • namyšlené, nafoukané děvče
 • bázlivý, stáhnutý člověk
 • veselé dítě
 • starý, křehký člověk
 • baletka...

Dělejte, jako byste museli přejít přes následující věci:

 • studená voda
 • lepidlo
 • sníh až po kolena
 • bláto a kaluže
 • kluzký led
 • žhavé uhlíky

Pokyny, které mají hráči vykonat jako skupina:

 • Pohybujte se jako houf ryb (intuitivně se semknout dohromady).
 • Potkejte se všichni na jednom místě v místnosti (bez předchozí dohody).
 • Vytleskejte písničku "We will rock you".
 • Choďte ve čtvercích po místnosti.
 • Přejděte přes střed místnosti.
 • Pozdravte se špičkou prstu na noze/loktem/kolenem.

b) Obchodní setkání

Účastníci se volně pohybují po místnosti. Následují pokyny režiséra:

 1. Všichni jsme teď manažeři a každého, koho potkáme, formálně pozdravíme.
 2. Konečně, formální setkání je za námi. Můžeme silně zatřást rukama.
 3. Teď jsme přišli na květinovou louku, kde natrháme nejkrásnější kytici (hráči předstírají trhání květin).
 4. Během toho potkáme velmi dobrého přítele nebo přítelkyni, se kterou jsme se už celou věčnost neviděli a s přehnaným nadšením ji pozdravíme.
 5. V takovéto dobré náladě přejdeme na další cvičení nebo na přípravu k hraní rolí.

c) Znázornění pocitů

Dva dobrovolníci dostanou téma, které musí za 20-30 sekund slovně znázornit, a to buď lamentováním (hráč 1) nebo vesele (hráč 2):

 • známka z poslední písemky/referátu
 • nový mobil
 • schůzka
 • nové brýle
 • dovolená s rodiči
 • dárek k narozeninám
 • málo času
 • nuda

d) Napodobování

Všichni se postaví do řady. První hráč má na hlavě klobouk, který ho opravňuje určovat způsob, jakým se celý "had" bude pohybovat (rytmus, krok, tempo). Ostatní hráči ho napodobují co nejvěrněji. Je však třeba dbát na to, aby byla úloha realizovatelná. Na dohodnutý signál (např. režisér tleskne rukama) se klobouk odevzdá jinému, libovolnému hráči, který bude určovat vzor.

e) Vydrž potlesk (spojené se seznamovací hrou)

Skupina se přesune na jednu stranu místnosti. Naproti se postaví režisér a požádá skupinu o bouřlivý, nekončící potlesk, potom co se představí: "Ahojte, já jsem ...!" (Následuje potlesk). Po čase režisér potlesk přeruší a zeptá se na dalšího dobrovolníka. Ten se postaví dopředu a rovněž se mu dostane bouřlivého potlesku. Potlesk trvá, dokud režisér "hvězdě" nepovolí odejít z pódia a nepřivede nového dobrovolníka. To se opakuje s každým účastníkem, režisér však nikoho do tohoto cvičení nenutí a ani cvičení zbytečne dlouho nenatahuje (nenechává příliš dlouhý potlesk). Pokud účastník potlesk už nemůže vydržet, může bez slova z pódia odejít.

Zdroje

Zpět na začátek