Zpět na obsah

Hraní rolí

Kartičky s úlohami pro soudní řízení

Kartička: Soudce/Soudkyně

 • Tvojí úlohou jako soudce je zaujmout neutrální stanovisko, které umožní, aby každá ze stran prezentovala svůj pohled na věc.
 • Dáváš pozor, aby byl tón jednání věcný a férový.
 • Otevřeš jednání a budeš ho vést.
 • Nejdřív v krátkosti popiš situaci.
 • Informuj se o zákonných ustanoveních a potom vysvětli, proč byla vznesena obžaloba.
 • Nechej všechny popsat situaci ze svého pohledu.
 • Ptej se, pokud ti je něco nejasné, nebo pokud potřebuješ víc informací.
 • Poraď se se svými soudci z lidu / porotci. Dobře si promyslete, podle jakých kritérií budete rozhodovat.

Kartička: 1 nebo více soudců z lidu / porotců

 • Na tomto jednání hraješ roli laického sudce. To znamená, že zastupuješ lid a svým názorem zajišťuješ, aby vynesený rozsudek nebyl svévolný.
 • Podporuješ soudce při rozhodování.
 • Ptej se, pokud ti je něco nejasné, nebo pokud potřebuješ víc informací.
 • Před vynesením rozsudku se poraď se soudcem.
 • Dobře si promyslete, podle jakých kritérií budete rozhodovat.

Kartička: Právní zástupce oběti

 • Tvojí úlohou je obhajovat oběť.
 • Pozorně si vyslechni popis situace a napomoz tomu, aby byla situace představena věcně a srozumitelně.
 • Pokus se co nejpřesněji popsat důsledky události – jak se změnil život poškozeného.
 • Hledej důkazy ve prospěch oběti a svědky, kteří by oběti mohli svým svědectvím pomoct.
 • Společně s obětí si promyslete, jak událost popíšete soudu.

Kartička: Právní zástupce pachatele

 • Tvojí úlohou je obhajovat pachatele.
 • Pozorně si vyslechni popis situace a napomoz tomu, aby byla situace představena věcně a srozumitelně.
 • Pokus se co nejpřesněji popsat pohnutky, které vedly pachatele k takovému jednání, a čeho tím chtěl dosáhnout.
 • Hledej důkazy ve prospěch pachatele a svědky, kteří by pachateli mohli svým svědectvím pomoct.
 • Společně s pachatelem si promyslete, jak událost popíšete soudu.

Kartička: Oběť

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role oběti.
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem a promyslel(a) si, jak popíšeš situaci ze svého pohledu.
 • Promysli si, jaké důsledky má událost na tvůj život. Uveď konkrétní příklady.
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?
 • Jaký byl podle tebe pachatel?

Kartička: Pachatel/Pachatelka

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role pachatele.
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem a promyslel(a) si, jak popíšeš situaci ze svého pohledu.
 • Promysli si, co tě vedlo k tvému jednání a čeho jsi ním chtěl(a) dosáhnout.
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?
 • Jaká byla podle tebe oběť?
 • Promysli si konkrétní příklady, které povyprávíš.

Kartička: Matka/otec oběti

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role matky/otce oběti.
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem. Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
 • Promysli si, jak jsi se o případu dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
 • Všiml(a) jsi si na svém dítěti nějaké náznaky nebo změny?
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?

Kartička: Matka/otec pachatele/pachatelky

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role matky/otce pachatele.
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem. Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
 • Promysli si, jak jsi se o případu dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
 • Všiml(a) jsi si na svém dítěti nějaké náznaky nebo změny?
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?

Kartička: Spolupachatelé

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role spolupachatele.
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem. Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
 • Promysli si, co tě vedlo k tvému jednání a čeho jsi ním chtěl(a) dosáhnout.
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?
 • Jaká byla podle tebe oběť?
 • Jaký byl podle tebe pachatel?
 • Promysli si konkrétní příklady, které povyprávíš.

Kartička: Dospělý, který má děti na starosti
(např. třídní učitel nebo trenér)

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role dospělého, který má oběť a/nebo pachatele na starosti (např. jako učitel).
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem. Promysli si rovněž, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
 • Promysli si, jako jsi se o případu dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
 • Všiml(a) jsi si na oběti nějakých náznaků nebo změny?
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?

Prázdné kartičky
(mlže je doplnit pedagog nebo žáci)

Závěrečná kartička pro herce

Níže najdete dodatečné kartičky, které můžete rozdělit mezi herce. Po jednání vede každý z nich krátký monolog o svých pocitech ze hry. Monology by neměly být delší než minutu nebo dvě.

Po soudním řízení

Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozsudku a jestli se tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po soudním řízení

Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozsudku a jestli se tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po soudním řízení

Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozsudku a jestli se tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po soudním řízení

Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozsudku a jestli se tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po soudním řízení

Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozsudku a jestli se tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po soudním řízení

Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozsudku a jestli se tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Zpět na začátek