Zpět na obsah

Hraní rolí

Kartičky s úlohami pro konferenci

Kartička: Vedení instituce
(např. ředitel, předsednictvo)

 • Tvojí úlohou jako ředitele je zaujmout neutrální stanovisko, které umožní, aby každá ze stran prezentovala svůj pohled na věc.
 • Dáváš pozor, aby byl tón konference věcný a férový.
 • Otevřeš konferenci a budeš ji vést.
 • Nejdřív v krátkosti popiš situaci.
 • Nech všechny popsat situaci ze svého pohledu.
 • Ptej se, pokud ti je něco nejasné, nebo pokud potřebuješ víc informací.
 • Informuj se, která pravidla byla porušena a jako se taková věc trestá ve tvé instituci.
 • Poraď se se zúčastněnými. Dobře si promyslete, podle jakých kritérií budete rozhodovat.

Kartička: Poradce vedení
(např. zástupce učitelů, člen předsednictva)

 • Na této konferenci plníš úlohu poradce.
 • Podporuješ vedení při rozhodování.
 • Ptej se, pokud je ti něco nejasné, nebo pokud potřebuješ více informací.
 • Jednej v úzké spolupráci s vedením.
 • Dobře si promyslete, podle jakých kritérií budete rozhodovat.

Kartička: Dospělý, který má děti na starosti
(např. třídní učitel nebo trenér)

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role dospělého, který má oběť a/nebo pachatele na starosti (např. jako učitel).
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem. Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
 • Promysli si, jak jsi se o příhodě dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
 • Všiml(a) jsi si na oběti nějakých náznaků nebo změny?
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?
 • Promysli si svoje doporučení při rozhodování.

Kartička: Mluvčí skupiny
(např. předseda třídy, kapitán družstva)

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role poradce jako mluvčí skupiny.
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem. Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
 • Promysli si, jak jsi se o příhodě dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
 • Všiml(a) jsi si na oběti nějakých náznaků nebo změny?
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?
 • Promysli si svoje doporučení při rozhodování.

Kartička: Oběť

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role oběti.
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem. Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
 • Promysli si, jaké důsledky má událost na tvůj život. Uveď konkrétní příklady.
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?
 • Jaký byl podle tebe pachatel?

Kartička: Pachatel/Pachatelka

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role pachatele.
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem. Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
 • Promysli si, co tě vedlo k tvému jednání a čeho jsi ním chtěl(a) dosáhnout.
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?
 • Jaká byla podle tebe oběť?
 • Promysli si konkrétní příklady, které povyprávíš.

Kartička: Matka/otec oběti

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role matky/otce oběti.
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem. Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
 • Promysli si, jak jsi se o příhodě dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
 • Všiml(a) jsi si na svém dítěti nějaké náznaky nebo změny?
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?

Kartička: Matka/otec pachatele/pachatelky

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role matky/otce pachatele.
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem. Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
 • Promysli si, jak jsi se o příhodě dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
 • Všiml(a) jsi si na svém dítěti nějaké náznaky nebo změny?
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?

Kartička: Spolupachatelé

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role spolupachatele.
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem. Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
 • Promysli si, co tě vedlo k tvému jednání a čeho jsi ním chtěl(a) dosáhnout.
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?
 • Jaká byla podle tebe oběť?
 • Jaký byl podle tebe pachatel?
 • Promysli si konkrétní příklady, které povyprávíš.

Kartička: Svědkové
(spolužáci, přátelé)

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role svědka.
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem. Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
 • Promysli si, jak jsi se o příhodě dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?
 • Všiml(a) jsi si na oběti nějakých náznaků nebo změny?
 • Co z toho je důležité, aby věděli účastníci konference, když chtějí rozhodnout?

Kartička: Poradce z instituce
(např. žákovská rada nebo zástupce žáků)

 • Tvojí úlohou je vcítit se do role poradce.
 • Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem. Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
 • Promysli si, jak jsi se o příhodě dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
 • Všiml(a) jsi si na oběti nějakých náznaků nebo změny?
 • Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
 • S kým jsi o tom mluvil(a)?
 • Promysli si svoje doporučení při rozhodování.

Prázdné kartičky
(mlže je doplnit pedagog nebo žáci)

Závěrečná kartička pro herce

Níže najdete dodatečné kartičky, které můžete rozdělit mezi herce. Po jednání vede každý z nich krátký monolog o svých pocitech ze hry. Monology by neměly být delší než minutu nebo dvě.

Po konferenci

Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozhodnutí/dohodě a jestli se tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po konferenci

Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozhodnutí/dohodě a jestli se tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po konferenci

Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozhodnutí/dohodě a jestli se tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po konferenci

Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozhodnutí/dohodě a jestli se tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po konferenci

Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozhodnutí/dohodě a jestli se tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po konferenci

Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozhodnutí/dohodě a jestli se tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Zpět na začátek