Zpět na obsah

Hraní rolí

Základní údaje

Cílová skupina:
děti a mládež do 12 let
Akční rámec:
akce ve skupině (nejméně 10 účastníků)
Místo:
dětská a mládežnická zařízení, volnočasové akce, školy
Časový rámec:
2-3 hodiny
Potřeby:
Velký prostor (aula, apod.) s dostatkem prostoru na hraní rolí (soudní jednání / konference) a židle uspořádané do kruhu, příp. do řad. → Navíc by mělo jít o takový prostor, který zajistí, že se nebude dívat, ani účastníky rušit nějaké publikum.
Materiál:
Kromě dostatku místa na sezení pro všechny účastníky potřebujete ještě 5-7 stolů, příp. i počítač s přístupem na Internet a projektor. Rovněž doporučujeme tabuli na psaní, fixy/křídu a magnety/špendlíky. Pokud chcete celou hru nahrávat, potřebujete i kameru s příslušenstvím.
Další pokyny k pomůckám najdete v poznámkách k jednotlivým cvičením, vyučovacím hodinám a metodám.
Pokud chcete, aby hra působila živěji, můžete použít doplňující pomůcky, které si pro tu-kterou hru vyberete.
Zpět na začátek