Zpět na obsah

Hraní rolí

Plánování hodiny - Úvod

Hraní rolí ve formě akčního odpoledne:
"Let's fight it together" (Kyberšikana - zatočme s ní společně)

Rámcový příklad akčního odpoledne:

14:00 Přivítání 10 min
14:10 Úvod do tématu prostřednictvím aktivity ze souboru metod (vysvětlení pojmů / příčiny, motivy / důsledky pro zúčastněné) 20 min
14:30 Přednáška k právním skutečnostem 10-20 min
PŘESTÁVKA
15:00 Hraní rolí: Zahrání soudního řízení nebo konference se všemi zúčastněnými 90 min
16:30 Reflexe a diskuse 30 min
17:00 Zhodnocení a závěr 10 min

Zdroje

Zpět na začátek