Zpět na obsah

Hraní rolí

Plánování hodiny - Krok 1
Vzbuzení zájmu o tématu

Už úvod by měl v účastnících probudit zvědavost. Inspiraci na aktivní úvod do tématu najdete v našich metodách. Můžete si vybrat vhodnou metodu podle složení skupiny.

Upozornění:

Následně po použití jedné z metod doporučujeme rozhovor v kruhu. V něm vysvětlete mladým jednotlivé pojmy a konkretizujte možné příčiny a důsledky.

Možné otázky:

  • Co myslíte, jsou možné příčiny, proč někdo...
  • Jaké následky to může mít pro oběť a jaké pro pachatele? (Přechod k právním hlediskům, ale nezapomeňte na fyzické a psychické důsledky.)
Zpět na začátek