Zpět na obsah

Hraní rolí

Plánování hodiny - Krok 4
Diskuze a úvahy

V diskusní fázi jde především o o výměnu pocitů a pohledů na věc, o podnícení procesu porozumění a o to, aby se účastníci – alespoň slovně – shodli na některých základních poznatcích (např. že každý vnímá útoky na svoji osobu jinak a jinak se s nimi vyrovnává).

Toho je možné dosáhnout vícero způsoby. Jedním z nich je vytvořit kruh ze stoliček, přičemž režisér zapojí přítomné do diskuze pomocí cílených otázek.

Pomoct při moderování diskuze vám můžou následující otázky:

  • Jaký je právní stav?
    Poznámka: V případě, že nemáte k dispozici místního odborníka, musíte si sesbírat informace o situaci ve vaší zemi. V této fázi je totiž velmi důležité, abyste účastníky obeznámili s přesnými fakty.
  • Jak rozhodl soudce/vedení?
  • Jak se chovali herci?
  • Reagovali jste správně nebo jste mohli/měli reagovat jinak? Co by se tím možná změnilo?
  • Jakých pocitů si mohli pozorovatelé všimnout? Očekávali jste tyto pocity?
  • Jak se dá vyrovnat s vlastními pocity, jako poznat a respektovat pocity jiných a jak "posilnit" sebe a ostatní v konkrétním případě?

Jiná možnost je nechat nejdřív všechny herce referovat o svých pocitech během hry. Následně každý z pozorovatelů uvede tři nejvýstižnější poznámky ze svého dotazníku a až potom všichni společně přejdou k diskuzi a úvahám. I zde můžou být při moderování nápomocné otázky uvedené výše.

Alternativou k dotazníkům můžou být samolepicí papírky. Každý pozorovatel dostane tři papírky, na které fixou napíše tři nejvýstižnější výrazy, otázky nebo poznámky.

Zpět na začátek