Zpět na obsah

Hraní rolí

Plánování hodiny - Krok 5
Zhodnocení a závěr

Předtím, než se se skupinou rozloučíte, je velmi užitečné sesbírat v krátkosti zpětnou vazbu, abyste získali celkový obraz o vyučovací jednotce. Napříště můžete ponechat ty části, které měly dobrou odezvu, a naopak změnit/nahradit ty části, které byly hodnoceny slabě. Dotazník pro účastníky najdete zde.

Zpět na začátek