Zpět na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Vítáme vás na cyberhelp.eu a jsme rádi, že používáte náš portál! Na ochranu vašich osobních údajů klademe velký důraz a na tomto místě bychom vás rádi informovali o způsobu a rozsahu získávání, šíření a využívání vašich osobních údajů v souvislosti s používáním našeho portálu.

S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně ve smyslu platných předpisů na ochranu údajů Spolkového zákona na ochranu dat (BDSG) a v duchu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Nezveřejňujeme je, ani je neposkytujeme třetím stranám.

Dovolujeme si vás upozornit, že přenos dat prostřednictvím internetu (např. v rámci e-mailové komunikace) může být zatížen bezpečnostními nedostatky. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetími osobami bohužel není možná.

Kontaktní údaje zveřejněné v rámci informační povinnosti nesmí být použity třetími stranami k zasílání informačních materiálů a reklamních sdělení, pokud tyto nebyly výslovně vyžádány. V případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. v podobě spamu, si vyhrazujeme právo na právní kroky.

Verantwortliche Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Deutschland

Tel.: +49 30 / 55 475 977
Internet: www.studiogaus.com
E-Mail: info@studiogaus.com

Die Kontaktdaten, die im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlicht werden, dürfen nicht durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationsmaterialien und Werbung genutzt werden. Bei unverlangter Zusendung von Werbeinformationen (so etwa Spam-Mails), behalten wir uns rechtliche Schritte vor.

Da wir gem. Art. 37 DSGVO nicht verpflichtet sind einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, verfügen wir über keine bestimmte Person für den Datenschutz, deren Kontaktdaten hier veröffentlicht werden könnten. Nichtsdestotrotz erfüllen wir alle Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung mit höchster professioneller Sorgfalt.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes:

 • Rechtsgrundlage für das Einholen von Einwilligungen für einen bestimmten Verarbeitungszweck ist Art. 6 Abs. 1 B. a DSGVO und Art. 7 DSGVO
 • Für die Verarbeitung zur Erbringung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Bearbeitung von Anfragen gilt Art. 6 Abs. 1 B. b DSGVO als Rechtsgrundlage
 • Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen, die eine Verarbeitung von personenbezogener Daten notwendig machen, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, ist Art. 6 Abs. 1 B. c DSGVO
 • Im Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 B. d DSGVO als Rechtsgrundlage
 • Die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen, wird auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 B. f DSGVO geregelt. Verarbeitungsvorgänge dieser Art sind uns insbesondere gestattet, da sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Dieser vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund Art. 47 Abs. 2 DSGVO)

Sicherheitsmaßnahmen

Wir haben zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen weitestgehend lückenlosen Schutz der verarbeiteten personenbezogenen Daten von betroffenen Personen sicherzustellen.

Die Maßnahmen werden unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen getroffen, nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO.

Alle Personen, die Zugang zu persönlichen Daten unter unserer Aufsicht haben, werden über den korrekten Umgang mit Daten aufgeklärt und auf Grundlage der internen Dokumentation zum Schutz personenbezogener Daten angewiesen, sie verarbeiten persönliche Informationen auf Grundlagen der DSGVO. Wir führen eine regelmäßige Überwachung der Datenschutzgesetzgebung durch und passen unsere Sicherheitsmaßnahmen entsprechend an. Ihre persönlichen Daten werden auf PCs und Notebooks verarbeitet, die passwortgeschützt sind und sich in verschließbaren Räumen befinden, der Zugriff durch Dritte auf diese Bereiche ist beschränkt. Alle Computer und Laptops werden nur mit legaler und zugelassener Software betrieben, die Schutz vor Viren, Spyware und vor Angriffen durch Hacker bietet. Alle Seiten und Apps, auf denen persönliche Daten gespeichert sind, sind passwortgeschützt und verschlüsselt. Dokumente in gedruckter Form werden mit Hilfe eines Aktenvernichters zerstört, elektronische Dokumente und Daten werden dauerhaft und unwiderruflich von der Festplatte des Server-Computers entfernt.

Um unser Onlineangebot uneingeschränkt anbieten zu können und auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 B. f DSGVO in Verbindung mit Art. 28 DSGVO (Abschluss Auftragsverarbeitungsvertrag) nutzen wir ein Cloud-Hosting eines externen Anbieters. Mit diesem ist ein Vertrag abgeschlossen. Vor Vertragsabschluss wurden der Ruf, die Spezialisierung und der Sitz des Anbieters, Zuverlässigkeit, potenzielle Interessenkonflikte, Risiko des Missbrauchs gespeicherter Informationen, exakte Lokalisierung von Servern, physische und elektronische Sicherheit von Servern und Rechenzentrum überprüft.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) stets Sicherheitslücken aufweisen kann, weshalb ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte nicht immer garantiert werden kann.

Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Informace, které získáváme

Osobní údaje

Bei Ihrem Besuch auf der Website cyberhelp.eu werden keine personenbezogenen Daten von Ihnen gespeichert.

Protokolové údaje

Při každé návštěvě našeho portálu a při každém vyžádání souboru shromažďuje náš server o těchto procesech protokolové informace (např. typ prohlížeče, datum a čas volání). Toto nejsou osobní údaje. Proto není možné zaznamenané údaje přiřadit ke konkrétní osobě.

Všechny tyto údaje vyhodnocujeme výlučně pro statistické účely a za účelem identifikace neplatných odkazů a softwarových chyb. Neposkytujeme tyto údaje třetím stranám. Nepropojujeme je s jinými údaji. Po statistickém vyhodnocení jsou navíc tyto údaje pravidelně jednou týdně mazány.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které prohlížečem navštívené stránky ukládají v počítači uživatele, aby mohly být informace o uživateli poskytnuty serveru i při příští návštěvě.

Tento portál používá dva druhy cookies:

 • Dočasné cookies: Aby se zjednodušila navigace na stránce, používají se tzv. cookies relace (session cookies). Tyto cookies obsahují náhodně vygenerovaný jednoznačný identifikátor, tzv. session ID, a po ukončení relace jejich platnost automaticky vyprší.
 • Trvalé cookies: Platnost tohoto cookie vyprší automaticky po 30 dnech, může být však smazáno i tím, že se uživatel odhlásí.

Součástí cookies jsou navíc i uživatelská nastavení, jako je výběr jazyka, nastavení rozpoznávání jazyka a identifikátor uživatele, s cílem zjednodušit vám používání portálu.

Používání cookies můžete zakázat buď cíleně pro tento portál, nebo i pro všechny internetové stránky, a to v nastaveních vašeho internetového prohlížeče. Informace o tom naleznete na stránkách jednotlivých internetových prohlížečů.

Rechte der betroffenen Person

Gem. DSGVO gelten für Nutzer unseres Onlineangebots folgende Rechte. Möchte eine betroffene Personen die im Folgenden aufgezählten Rechte in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an uns unter den im Impressum genannten Kontaktmöglichkeiten wenden.

Recht auf Bestätigung

Gem. Art. 15 DSGVO hat jede betroffene Personen das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Recht auf Auskunft

Gem. Art. 15 DSGVO hat jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person das Recht jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Folgende Informationen sind für die betroffenen Person zugestanden:

 • die Verarbeitungszwecke;
 • die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
 • die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
 • falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
 • das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
 • das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
 • wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
 • das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gem. Art. 22 Abs. 1 DSGVO und Art. 22 Abs. 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.

Recht auf Berichtigung

Gem. Art. 16 DSGVO hat jede betroffene Person das Recht unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.

Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden")

Gem. Art. 17 DSGVO hat jede betroffene Person das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

 • die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
 • die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 B. a oder Art. 9 Abs. 2 B. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
 • die betroffene Person legt gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein;
 • die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet;
 • die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir als der Verantwortliche unterliegen;
 • die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gem. Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

Wurden die personenbezogenen Daten von uns öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Firma unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Wir werden im Einzelfall das Notwendige veranlassen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Gem. Art. 18 DSGVO hat jede betroffene Person die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

 • die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,
 • die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt;
 • der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder
 • die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an uns wenden.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Gem. Art. 20 DSGVO hat jede betroffene Person das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie uns bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem hat sie das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art 6 Abs. 1 B. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 B. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 B. b DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling

Gem. Art. 22 DSGVO hat jede betroffene Person das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung

 • für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und uns als Verantwortlichen erforderlich ist,
 • aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir als der Verantwortliche unterliegen, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder
 • mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.

Diese Entscheidungen dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 B. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 B. g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person getroffen wurden.

Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und uns als dem Verantwortlichen erforderlich oder erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, treffen wir angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Jede betroffene Person hat das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Gem. Art. 77 DSGVO hat jede betroffene Person unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Widerspruchsrecht

Gem. Art. 21 DSGVO hat jede betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 B. e DSGVO oder Art. 6 Abs. 1 B. f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei uns zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

Übermittlungen in Drittländer

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Beanspruchung von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten gem. Art. 6 Abs. 1 B. b DSGVO, auf Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 B. a DSGVO, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 B. f. DSGVO geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage offizieller Abkommen, die garantieren, dass das das europäische Datenschutzniveau eingehalten wird (z.B. für die USA durch das Privacy Shield) oder durch Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (sog. „Standardvertragsklauseln“).

Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.

Nutzung von Youtube

Wir können auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 B. f DSGVO die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters YouTube LLC (01 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA), einbinden. Youtube LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA).

Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und garantiert dadurch das europäische Datenschutzrecht einzuhalten.

Auf dieser Webseite sind Komponenten Internet-Videoportals YouTube integriert. YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Webseite durch die betroffene Person besucht wird. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.

Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt.

Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, erhält man in der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://policies.google.com/privacy abgerufen werden.

Außerdem können weitere Einstellungen auf der die US-amerikanischen Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder der EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/ vorgenommen werden. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.

Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling. „Profiling“ bezeichnet jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die dazu verwendet werden persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, zu analysieren oder vorherzusagen. Diese persönlichen Aspekte können sich beziehen auf Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel der betroffenen Person.

Links zu Webseiten anderer Anbieter

Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter sowie Verweise auf Dienstleistungen und Produkte von Dritten enthalten. Die Webseiten dieser Anbieter haben eigene Datenschutzrichtlinien und diese Datenschutzerklärung gilt nicht für die Dienste dieser Anbieter. Sofern mit der Nutzung der Internetseiten anderer Anbieter die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten verbunden ist, sollten die Datenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter beachtet werden. Wir übernehmen keine rechtliche Verantwortung und Haftung für den Inhalt und die Aktivitäten von Webseiten Dritter.

2. Změny

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být příležitostně měněno. Veškeré změny v prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce.

3. Platnost německého znění

Upozorňujeme, že v případě pochybností platí znění našeho prohlášení o ochraně osobních údajů v německém jazyce.

4. Kontakt

Pokud máte otázku, na kterou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nenajdete odpověď, nebo pokud si přejete podrobnější informace k některému z těchto bodů, obraťte se prosím e-mailem na následující kontaktní adresu: info@cyberhelp.eu

Datum poslední aktualizace: 25. května 2018

Zpět na začátek