Στο περιεχόμενο

Ποιοί είμαστε

Don't look away - Cybermobbing, Sexting, Posing, Grooming im Alltag der Jugend-Sozialarbeit ist eine mehrsprachige Website mit folgenden Inhalten:

Ι ιδέα του προγράμματος

Κάθε χρόνο γεννιούνται περίπου 3,7 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη, τα οποία μεγαλώνουν σ' ένα κόσμο περικυκλωμένο από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια είναι η Διαδικτυακή Παρενόχληση και ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός (Sexting, Posing, Grooming). Τα δημιουργεί η ευρεία χρήση των νέων μέσων επικοινωνίας, όπως το E-Mail, η ανταλλαγή μηνυμάτων, τα chat rooms, τα κινητά τηλέφωνα. Τα παραπάνω μέσα έχουν την δυνατότητα να περνούν μέσα στους ιδιωτικούς χώρους των νέων, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ξεφύγουν οι νέοι και να μη μπορούν να βρουν εύκολα κάποιο καταφύγιο. Το Ευρωπαΐκό Κοινοβούλιο, με απόφαση του από το 2012 καλεί τα Κράτη Μέλη και την Επιτροπή να βρουν τρόπους «για τη προστασία των παιδιών που κινούνται στον ψηφιακό κόσμο και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για ενεργή δράση, κυρίως μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, όλων όσων ασχολούνται με τους νέους.

Το πρόγραμμα «Ο Διαδικτυακός εκφοβισμός στην καθημερινή ζωή αφορά την πρόληψη από τον ψηφιακό εκφοβσμό (Cyberbullying) και παρέχει χρήσιμες συμβουλές για την προστασία των πολιτών» ασχολείται μ' ένα φαινόμενο που συνέχεια μεγαλώνει μεταξύ νέων που ανήκουν κυρίως σε μειονεκτούσες ομάδες. Οι νέοι περνούν την ημέρα τους σε κέντρα νεότητας, καφετέριες, αθλητικούς χώρους, βιβλιοθήκες. Εκεί ανζητούν υποστήριξη και συμβουλές στο Internet, μαζί με συνομήλικους τους. Σε τοπικό επίπεδο μπορούν να έλθουν σε επικοινωνία με κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι έιναι εξοικοιωμένοι με παρόμοια κοινωνικά θέματα. Η εικονική ζωή των νέων με όλες τις προκλήσεις, απειλές και γοητευτικά σημεία παραμένει κοντά στα θέματα που διαπραγματεύονται οι κοινωνικοί λειτουργοί. Γιατί;

Τους λείπουν οι απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν σωστά εικονικές καταστάσεις και κινδύνους. Δεν έχουν μεγαλώσει με τέτοιες εμπειρίες και παράλληλα δεν γίνεται αναφορά γι΄αυτά τα θέματα, στο περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάχθηκαν. Η κάλυψη του εκπαιδευτικού κενού, μαζί με το πρόγραμμα: «Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός στην καθημερινή ζωή» δημιουργούν μια σωστή προσφορά για κοινωνικό έργο που υλοπειήται με δύο στρατηγικούς τρόπους.

  1. Πρόληψη/ μεταφορά γνώσεων σχετικά για την σημπεριφορά με τα Διαδικτυακά Μέσα μέσω Διαδικτυακές ενότητες. ??????
  2. Παρέμβαση και έγκαιρη διάγνωση μέσα από παραδείγματα και οδηγίες για τη συνέντευξη
  3. Ενεργός συμμετοχή των πολιτικών, προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο.

Εταίροι

Επιστροφή στην αρχή