Στο περιεχόμενο

Για εκπαιδευτικούς στην σχολική καθημερινότητά τους

Επίπεδο 3-4

  • Όλοι οι τύποι εκπαίδευσης
  • 4 Διδακτικές ενότητες διάρκειας 45 λεπτά η μία
  • Μια αίθουσα διαδασκαλίας με αρκετό χώρο για διαμόρφωση σε κυκλική παρακολούθηση και εναλλακτικά σύνδεση υπολογιστή με το Διαδίκτυο

Online PDF (2.03 MB)

Επίπεδο 5-6

  • Όλοι οι τύποι εκπαίδευσης
  • 6 Διδακτικές ενότητες διάρκειας 45 λεπτά η μία
  • Μια αίθουσα διδασκαλίας με αρκετό χώρο ώστε να εργαστούν σε μικρές ομάδεσ οι μαθητές. Να διαθέτει υπολογιστές και προτζεκτορα καθώς και όχι υποχρεωτικά, σύνδεση με Internet, Videoclips

Online PDF (1.83 MB)

Επίπεδο 7-8

  • Όλοι οι τύποι εκπαίδευσης
  • 4 Διδακτικές ενότητες διάρκειας 45 λεπτά η μία
  • Μια αίθουσα διδασκαλίας με αρκετό χώρο ώστε να εργαστούν σε μικρές ομάδες οι μαθητές. Να διαθέτει υπολογιστές και προτζέκτορα καθώς και όχι υποχρεωτικά, σύνδεση με Internet και το Videoclip «Let' s fight together» (Κlicksafe)

Online PDF (2.56 MB)

Επιστροφή στην αρχή