Στο περιεχόμενο

Επίπεδο 3-4

Σχετικά στοιχεία

Τρόπος Εκπαίδευσης:
Όλοι οι τύποι εκπαίδευσης
Διάρκεια
4 Διδακτικές ενότητες διάρκειας 45 λεπτά η μία
Προΰποθέσεις:
Μια αίθουσα διαδασκαλίας με αρκετό χώρο για διαμόρφωση σε κυκλική παρακολούθηση και εναλλακτικά σύνδεση υπολογιστή με το Διαδίκτυο
Επιστροφή στην αρχή