Στο περιεχόμενο

Επίπεδο 5-6

Σχετικά στοιχεία

Τρόπος Εκπαίδευσης:
Όλοι οι τύποι εκπαίδευσης
Διάρκεια
6 Διδακτικές ενότητες διάρκειας 45 λεπτά η μία
Προΰποθέσεις:
Μια αίθουσα διδασκαλίας με αρκετό χώρο ώστε να εργαστούν σε μικρές ομάδεσ οι μαθητές. Να διαθέτει υπολογιστές και προτζεκτορα καθώς και όχι υποχρεωτικά, σύνδεση με Internet, Videoclips
Επιστροφή στην αρχή