Στο περιεχόμενο

Επίπεδο 7-8

Σχετικά στοιχεία

Τρόπος Εκπαίδευσης:
Όλοι οι τύποι εκπαίδευσης
Διάρκεια
4 Διδακτικές ενότητες διάρκειας 45 λεπτά η μία
Προΰποθέσεις:
Μια αίθουσα διδασκαλίας με αρκετό χώρο ώστε να εργαστούν σε μικρές ομάδες οι μαθητές. Να διαθέτει υπολογιστές και προτζέκτορα καθώς και όχι υποχρεωτικά, σύνδεση με Internet και το Videoclip «Let' s fight together» (Κlicksafe)
Επιστροφή στην αρχή