Στο περιεχόμενο

Επίπεδο 7-8

Λόγοι για την υλοποίηση του θέματος

Οι νέοι συχνά δεν έχουν επίγνωση της ζημιάς που μπορούν να προκαλέσουν δημοσιοποιώντας φωτογραφίες και video στο Internet η ακόμα δεν γνωρίζουν ποιές αρνητικές εμπειρίες μπορούν να δημιουργηθούν. Για αυτούς είναι συχνά μια δράση με την οποία μπορούν να ενεργήσουν εναντίον των δασκάλων, για παράδειγμα για κακή βαθμολογία η αντιδρώντας εναντίον ενός συμμαθητή.

Τα παιδιά μας και οι έφηβοι χρησιμοποιούν με αυξανόμενο ενθουσιασμό τις δυνατότητες που τους παρέχουν τα ψηφιακά μέσα. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν χωρίς αυτά στη καθημερινή τους ζωή. Ακόμη κι έτσι τα μέσα αυτά προσφέρουν πολλές θετικές πλευρές, κρύβουν και πολλούς κινδύνους, οι οποίοι δεν ελέγχονται. Ικανοποιούνται με την ηλεκτρονική αναζήτηση και τη γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών, τις συνεχώς διαθέσιμες πληροφορίες, όλους εκείνους τους παράγοντες που στέκονται απέναντι σε μια σκληρή αντίθεση με τα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής παρενόχλησης που χρησιμοποιεί όλα τα παραπάνω για να κάνει κακό.

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε για να προλάβει τέτοιου είδους φαινόμενα.

Μέσα από αληθινές ιστορίες παιδιών και εφήβων οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν σχετικά με τη διαδικτυακή παρενόχληση. Αυτό σημαίνει ότι θα καθορίζουν τους στόχους της ομάδας τους, θα αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα και να θέτουν κανόνες που έχουν σχέση με την καθημερινότητά τους.

Επιστροφή στην αρχή