Στο περιεχόμενο

Επίπεδο 7-8

Σχετικές πληροφορίες για την Διαδικτυακή Παρενόχληση

Ο όρος Cyberbullying είναι συνώνυμος του κυβερνό - εκφοβισμού ή της ηλεκτρονικής παρενόχλησης και αναφέρεται στην εσκεμμένη προσβολή, απειλή ή παρενόχληση άλλων με τη χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, συνήθως για μεγάλο διάστημα.

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός γίνεται είτε μέσω του Διαδικτύου (π.χ. E-Mail, instant messengers όπως ICQ, κοινωνικά δίκτυα, βίντεο, διαδικτυακές πύλες) ή μέσω του κινητού τηλεφώνου (π.χ. SMS ή ενοχλητικές κλήσεις). Συχνά, ο ένοχος είναι ανώνυμος έτσι ώστε το θύμα δεν γνωρίζει από που προέρχονται οι επιθέσεις.

Ειδικά με παρενοχλήσεις μεταξύ παιδιών και εφήβων τα θύματα και οι δράστες συνήθως γνωρίζονται στον «πραγματικό» κόσμο». Τα θύματα έχουν σχεδόν πάντα μια ιδέα για το πρόσωπο που θα μπορούσε να είναι πίσω από τις επιθέσεις. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός γίνεται συνήθως από ανθρώπους από το δικό τους περιβάλλον (το σχολείο, τη γειτονιά, το χωριό κλπ.). Περιπτώσεις στις οποίες αλλοδαποί ή ξένοι συμμετέχουν ομαδικά, δεν είναι ευρέως διαδεδομένες.

Αιτίες για εκφοβισμό «Πρόσωπο με Πρόσωπο»

 • Ο διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελεί επέμβαση στην ιδιωτική ζωή, η οποία λαμβάνει χώρα όλο το εικοσιτετράωρο, και δεν σταματά στο κατώφλι μας.
 • Χρησιμοποιείται η ταχύτητα διάδοσης πληροφοριών που εξασφαλίζουν τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Οι δράστες που ονομάζονται «νταήδες του κυβερνοχώρου» μπορεί να λειτουργήσουν στην ανωνυμία με ασφάλεια. Συχνά έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκλίνουσες συμπεριφορές.
 • Η ηλικία και η εμφάνιση δεν είναι αποφασιστικά κριτήρια για την παρενόχληση στον κυβερνοχώρο. Παρενόχληση μπορεί να λάβει χώρα μεταξύ των συμμαθητών και συμφοιτητών, καθώς και μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιών (δάσκαλος - μαθητής).
 • Υπάρχει η πιθανότητα η παρενόχληση να είναι μία ενέργεια που έγινε χωρίς σκέψη και χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι ενέργειες στο θύμα. Ανεξάρτητα του είδους της παρενόχλησης, οι συνέπειες μπορεί να είναι βλαβερές και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων την έκταση τους.

Αιτίες και κίνητρα του διαδικτυακού εκφοβισμού

Οι αιτίες και τα κίνητρα για παρενόχληση στον κυβερνοχώρο μπορεί να είναι διαφορετικές. Συχνά μπορεί να δει κανείς πίσω από την παρενόχληση έλλειψη εμπάθειας, έκφραση μιας διαταραγμένης δυνατότητας επικοινωνίας και την έλλειψη αισθήματος ευθύνης.

 • Ανακούφιση (Βαλβίδα εκτόνωσης σε υπάρχουσα επιθετικότητα)
 • Αναγνώριση (π.χ. να δημιουργήσει την εικόνα του «ψυχρού»)
 • Επίδειξη δύναμης (να δείξει ποιός είναι ο αρχηγός)
 • Φόβος (Ο φόβος της αποτυχίας ή ο φόβος της απόρριψης)
 • Πλήξη (που δημιουργείται συχνά από την έλλειψη δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου )
 • Ενίσχυση της αίσθησης της κοινοτικής συμπεριφοράς (συνήθως εμφανίζεται σε ομάδες με τη γενική περιγραφή «Σαν ομάδα είμαστε δυνατοί»)
 • Διαπολιτισμικές Συγκρούσεις
 • Συγκρούσεις που οφείλονται σε διαφορετικές συμπεριφορές στη τάξη («Σπασίκλες» δεν είναι αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους ακόμη και έξω από την τάξη τους.)
 • Αλλαγή στις φιλικές σχέσεις (οι καλύτεροι φίλοι απομακρύνονται)
 • Αλλαγή στη Κοινωνική σύνθεση (νέοι συμμαθητές, νέα ταξική σύνθεση)
 • Ανεπιθύμητη αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών (φωτογραφίες, βίντεο κλπ.) άλλων ατόμων (Παιδιά ή νέοι δεν είχαν κακόβουλη πρόθεση και συχνά δεν γνωρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι ενέργεις τους αυτές σε άλλους ανθρώπους)

(Βλέπε επίσης: www.klicksafe.de)

Επιστροφή στην αρχή