Στο περιεχόμενο

Επίπεδο 7-8

Στοιχεία και γεγονότα για την Διαδικτυακή Παρενόχληση

Αντιπροσωπευτικά στοιχεία γύρω από τη συχνότητα εμφάνισης περιπτώσεων διαδικτυακής παρενόχλησης στη Γερμανία (μελέτη JIM) και στην Ευρωπαΐκή Ένωση υπάρχουν στο «EU Kids Online Survey».

Η διαδικτυακή παρενόχληση στη Γερμανία

JIM - μελέτη που διενεργήθηκε από την Ομοσπονδία μελέτης παιδαγωγικών ερευνών Südwest (2013)

 • Έγινε έρευνα σχετικά με τα μέσα και τη πληροφόρηση που έχουν για αυτά, νέοι 12-19 ετών, από το 1998 μέχρι σήμερα.
 • Στοιχεία σχετικά με τη διαδικτυακή παρενόχληση
  • 12% των νεαρών χρηστών του διαδικτύου δηλώνουν ότι λανθασμένες ή προσβλητικές πληροφορίες που τους αφορούν, διαδόθηκαν μέσω του διαδικτύου (ειδικά νέοι 14-15 και 16-17 ετών και περίπου το 20% μεταξύ μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου. Αντίστοιχα 17% μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης.
  • Το 12,5% των περιπτώσεων ανέφεραν ότι διαδόθηκαν μέσω του διαδικτύου προσβλητικές φωτογραφίες ή Video που τους αφορούν, χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε άδεια.
  • Το 32% δήλωσαν ότι γνωρίζουν κάποιον μεταξύ των φίλων τους, ο οποίος παρενοχλήθηκε είτε στο διαδίκτυο ή τηλεφωνικά (12-13 ετών 14%, 14-15 ετών 31%, 16-17 ετών 35%, 18-19 ετών 32%)
  • Το 23% δήλωσαν ότι γνωρίζουν κάποιον από το περιβάλλον τους που έχει βασανιστεί μέσω του διαδικτύου.
  • Το 7 % {/b των νεαρών χρηστών του διαδικτύου έχουν πέσει θύματα διαδικτυακής παρενόχλησης (12-13 ετών 5%, 14-15 ετών 9%, 16-17 ετών 8%, 18-19 ετών 5%). Μεταξύ αυτών, τα κορίτσια ήταν 9% ενώ τα αγόρια 5%.

Υπάρχει κάποιος στο φιλικό σου περιβάλλον που έχει παρενοχληθεί μέσω του διαδικτύου η τηλεφνωνικά;

Που;

 • Σε μία κοινότητα: 23%
 • Σε συνομιλίες στο διαδίκτυο (chat): 6%
 • Στο κινητό τηλέφωνο: 5%
 • Σε ομαδικές συζήτήσεις: 2%
 • Κάπου αλλού: 1%

Πηγή: JIM 2013, Δηλώσεις σε %
Βασική μελέτη μεταξύ νέων 12-19 ετών που έγινε στη Γερμανία από την Ομοσπονδία μέσων παιδαγωγικών ερευνών, Südwest, Stuttgart, 2013.

www.mpfs.de

Διαδικτυακή Παρενόχληση - Συγκρίσεις μεταξύ Ευρωπαΐκών χωρών

Eυρωπαΐκή έρευνα μέσω διαδικτύου σε παιδιά (2011)

 • Αντιπροσωπευτική έρευνα στην Ευρώπη μεταξύ 25000 μαθητών και νέων, ηλικίας 9-16 ετών.
  • Το 6 % των ερωτηθέντων επιβεβαίωσαν ότι τους τελευταίους 12 μήνες έχουν κάποια σχέση με διαδικτυακή παρενόχληση, είτε ως θύτες είτε ως θύματα.

Συγκρίσεις στις Ευρωπαΐκές χώρες σχετικά με διαδικτυακή η μη διαδικτυακή παρενόχληση

Ευρωπαΐκές χώρες (%)

Ερώτηση: Έχετε εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο σε παρενόχληση τους τελευταίους 12 μήνες; Αυτό έγινε μέσω Internet; Ερωτηθέντες μόνο μαθητές που χρησιμοποιούν το Internet. (EU Kids Online)

Πηγή: www.klicksafe.de

Επιστροφή στην αρχή