Στο περιεχόμενο

Επίπεδο 7-8

Εκπαιδυετικοί Στόχοι

Οι μαθητές

  • ... έχουν ευαισθητοποιηθεί (προειδοποιηθεί και ενημερωθεί) σχετικά με την Διαδικτυακή Παρενόχληση
  • ... έχουν γνώση του όρου Διαδικτυακή Παρενόχληση
  • ... έχουν πληροφορηθεί για περιπτώσεις που συνέβησαν στην κοινωνία η που αφορούν τη δική τους ζωή
  • ... έχουν μάθει τις διάφορες μορφές της Διαδικτυακής Παρενόχλησης
  • ...έχουν αναπτύξει κανόνες συμπεριφοράς για θύματα, συμμαθητές, δασκάλους, γονείς
  • ...έχουν ανακαλύψει τις αιτίες που δημιουργούν παρενοχλήσεις
Επιστροφή στην αρχή