Στο περιεχόμενο

Επίπεδο 7-8

Ροή Σχεδιασμού

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;) Δράση/ κοινωνική μορφή Μέσα/ υλικό
Εισαγωγή 20-25 λεπτά
 • Εισαγωγή στο θέμα
 • Δημιουργία ενδιαφέροντος
 • Γνωριμία με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά (θύτης, θύμα ...)
Παρακολούθηση του Video «Άς το καταπολεμήσουμε μαζί» (Let 's fight together). Ακολουθεί συζήτηση:
 • Παρακολουθείστε το Video με τους μαθητές σας και σταματείστε το στα 5.05. λεπτά
 • Ρωτήστε τους, πως νομίζουν ότι θα τελειώσει
 • Προβάλλετε το Video μέχρι τέλος χωρίς κανένα σχόλιο
 • Μετά το τέλος: Συζήτηση και αντιδράσεις για όσα είδαν.
Εξάσκηση συζήτηση στη τάξη Υπολογιστής και Beamer, Video (με πρόσβαση στο Internet)
Επεξήγηση της Διαδικτυακής Παρενόχλησης 10 λεπτά Με τη βοήθεια των μαθητών, δημιουργείτε ένα ορισμό Ετοιμάστε ένα σχεδιάγραμμα για να παραστήσετε σχεδιαστικά το σκεπτικό του θέματος
 • Σε αυτοκόλιτα χαρτάκια γράψτε ευαίσθητους όρους από τις απαντήσεις των μαθητών.
 • Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • Σημειώστε στο πίνακα τα συμπεράσματα
Πίνακας
Διαφορές ματαξύ Παρενόχλησης και Διαδικτυακής Παρενόχλησης 5-10 λεπτά Διαφορές μεταξύ Παρενοχλήσης και Διαδικτυακής Παρενόχλησης Καθορισμός των διαφορών και των ομοιτήτων ανάμεσα στην απλή Παρενόχληση και τη Διαδικτυακή Παρενόχληση
 • Χαράξτε μια γραμμή για να διαχωρίσετε τους όρους «Διαδικτυακή» και «Παρενόχληση»
Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;) Δράση/ κοινωνική μορφή Μέσα/ υλικό
Σύντομη επανάληψη 5 λεπτά Θεμελειώνω τα θέματα διδασκαλίας Ανασκόπηση των πιο σημαντικών σημείων που αναφέρθηκαν στο μάθημα σχετικά με τη Διαδικτυακή Παρενόχληση
 • Ρωτήστε τους μαθητές ποιά ήταν τα πιο σημαντικά σημεία κατά τη γνώμη τους, σχετικά με τη Διαδικτυακή Παρενόχληση και σχετικά με το σκεπτικό του Video.
 • Υπάρχουν ερωτήσεις η σχόλια σχετικά με το προηγούμενο μάθημα;
Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
Ανταλλαγή εμπειριών 10-15 λεπτά Να γίνει αναφορά στη ζωή του καθενός Συγκεντρώστε παραδείγματα Διαδικτυακής Παρενόχλησης:
 • Ζητείστε από τους μαθητές να σας περιγράψουν σχετικές εμπειρίες προσωπικές ή από το φιλικό τους περιβάλλον
 • Υπάρχουν ενδιαφέροντα παραδείγματα στα μέσα ενημέρωσης της χώρας τους ή άλλων χωρών (γνωστό το παράδειγμα Amanda Todd)
Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
Διαδικτυακή Παρενόχληση όπως τη βλέπει ο συμμετέχον σ' αυτή 25 λεπτά
 • Να αναπτυχθεί έντονη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη Διαδικτυακή Παρενόχληση
 • Να γίνουν συζητήσεις για τις διάφορες θέσεις στο θέμα (θύμα, θύτης κλπ.)
 • Να διατυπωθούν αντιδράσεις
Να αναπτυχθούν πιθανοί κανόνες συμπεριφοράς (για θύτες, θύματα, συμμαθητές, γονείς, δασκάλους) και να διερευνηθούν οι πιθανές αιτίες που ώθησαν τους θύτες
Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες:
 • Ομάδα 1 (κορίτσια): Τι μπορώ και πρέπει να κάνω ως θύμα;
 • Ομάδα 2 (αγόρια): Τι μπορώ και τι πρέπει να κάνω ως θύμα;
 • Ομάδα 3: Ποιές αιτίες παρακινούν τους θύτες;
 • Ομάδα 4: Πώς αντιδρούν οι συμμαθητές;
 • Ομάδα 5: Τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν οι δάσκαλοι πριν ή αφού εκδηλωθεί το συμβάν;
 • Ομάδα 6: Τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν οι γονείς πρίν ή αφού εκδηλωθεί το συμβάν;
Εργασίες σε μικρές ομάδες μαθητών 6 posters μεγέθους Α2 που συνδέονται ματαξύ τους όπως το puzzle, 6 μαρκαδόρους, 6 προετοιμαζμένες καρτούλες για να κολληθούν στα posters, κόλλα

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;) Δράση/ κοινωνική μορφή Μέσα/ υλικό
Προετοιμασία παρουσίασης 5-10 λεπτά Πρετοιμασία παρουσίασης των αποτελεσμάτων
 • Οι μικρές ομάδες που εργάστηκαν ανεξάρτητα, συγκενρώνονται μαζί και συζητούν τα συμπεράσματά τους.
Εργασίες σε μικρές ομάδες μαθητών Αφίσες που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο μάθημα
Παρουσίαση των συμπερασμάτων και συζήτηση 30-40 λεπτά
 • Κοινή παρουσίαση τών συμπερασμάτων που έχουν καταλήξει
 • Περιληπτική παρουσίσαη των θέσεων υποστήριξης
Παρουσίαση των συμπερασμάτων
 • Οι ομάδες παρουσιάζουν διαδοχικά τα συμπεράσματά τους
 • Στη συνέχεια μπορούν να συζητηθούν τα συμαντικά θέματα που παρουσιάστηκαν
Εργασίες σε μικρές ομάδες και συζήτηση Μαγνητάκια για τον πίνακα

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;) Δράση/ κοινωνική μορφή Μέσα/ υλικό
Σύντομη παρουσίαση 10 λεπτά Θεμελειώνω τα θέματα διδασκαλίας Αναδρομή στα πιο σημαντικά στοιχεία της διδασκαλίας
 • Ζητείστε από τους μαθητές να σας μιλήσουν για τα θέματα που διδάκτηκαν ήδη και τα οποία τους έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση
 • Υπαρχουν ερώτησεις η παρατηρήσεις;
Συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
Υλοποιώ κανόνες στην τάξη 25 λεπτά Σύνοψη των συμπερασμάτων και ανακοίνωση τους σε όλους Δημιουργήστε μαζί με τους μαθητές τους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να ισχύουν στη τάξη:
 • Γράψτε και αναρτείστε τα πιο πιο σημαντικά συμπεράσματα
 • Τα υποστηρικτικά σημεία πρέπει να έχουν τίτλο «Η Διαδικτυακή Παρενόχληση δεν μας αφορά»
 • Η ανάρτηση να γίνει σε εμφανές σημείο
Ομαδική συζήτηση Χρωματήστε χαρτιά μεγέθους Α2 και υλικά για την ανάρτηση
Ανατροφοδότηση 10 λεπτά Αντιδράσεις από τη τάξη Συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου
 • Κάθε μαθητής λαμβάνει ένα έντυπο με σχόλια
Εργασία ανά μαθητή Διανομή σε κάθε μαθητή του ερωτηματολογίου
Επιστροφή στην αρχή