Στο περιεχόμενο

Επίπεδο 7-8

Ρωτάμε την αποψή σου

Το θέμα έχει ενδιαφέρον και προκάλεσε τη περιέργεια μου.
Έμαθα πολλά καινούργια θέματα.
Μπόρεσα να χρησιμοποιήσω κάποιες από τις εμπειρίες που απέκτησα.
Ήμουν σε θέση να λύσω και θέματα που προέκυψαν.
Δούλεψα σκληρά στη τάξη.
Το μάθημα είχε ενδιαφέρον για μένα.

Δεν θα ξεχάσω εύκολα και σύντομα τα εξής:

Θα προσέχω πάντα τα εξής:

Τα πιο ενδιαφέροντα είναι:

Τα λιγότερο ενδιαφέροντα είναι:

Επιστροφή στην αρχή