Στο περιεχόμενο

Παιχνίδι ρόλων

Εισαγωγή

Παιχνίδι Ρόλων στο θέμα Cyberbullying και τις διάφορες εκφάνσεις του
Μια εκπαιδευτική πρόταση για παιδιά και εφήβους

Στόχος της μεθόδου «Παιχνίδι Ρόλων» είναι πέρα και πάνω από την έκφραση συναισθημάτων που απορρέουν από τον κάθε ρόλο, να σχεδιάσει, να δοκιμάσει και να αιτιολογήσει εναλλακτικές στη διαχείριση του προβλήματος. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αντιλαμβάνονται την τακτική του αντιπάλου τους και να μάθουν ότι το διαδίκτυο δεν είναι ένας χώρος ανομίας. Επίσης, πρέπει να διδαχθούν στρατηγικές αντιμετώπισης του προβλήματος. Στη συνέχεια, εστιάζουμε στην ανταλλαγή συναισθημάτων και απόψεων, στην έναρξη μιας διαδικασίας αλληλοκατανόησης και στη σύγκλιση σε ορισμένα -έστω στα στοιχειώδη- θεμελιώδη συμπεράσματα (όπως για παράδειγμα ότι το κάθε άτομο προσλαμβάνει διαφορετικά μια επίθεση εις βάρος του και την διαχειρίζεται μεμονωμένα).

Την ίδια στιγμή, όλοι οι συμμετέχοντες ενώνονται με έναν «παιχνιδιάρικο» και πληροφοριακό τρόπο.

Επιστροφή στην αρχή