Στο περιεχόμενο

Παιχνίδι ρόλων

Κάρτες ρόλων για συνεδρίαση δικαστηρίου

Κάρτα ρόλου: Δικαστής

 • Ο ρόλος σου ως δικαστής είναι να διατηρείς μια ουδέτερη στάση, που θα διευκολύνει όλες τις πλευρές να παρουσιάσουν την οπτική τους στα πράγματα.
 • Να προσέχεις, ώστε το ύφος στη διάρκεια της συνεδρίασης να παραμένει αντικειμενικό και δίκαιο.
 • Εσύ πρόκειται να ανοίξεις τη συνεδρίαση και να την διευθύνεις.
 • Παρουσιάστε εξαρχής το ιστορικό της διαφοράς.
 • Σκιαγράφησε κάθε πτυχή του ιστορικού.
 • Θέσε ερωτήσεις, όταν κάτι δεν σου είναι ξεκάθαρο ή όταν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες.
 • Ρώτα όταν κάτι σου είναι ασαφές ή χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες.
 • Να παραμένεις σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση. Συλλογίσου επακριβώς, με ποια κριτήρια πρέπει να ληφθεί η απόφαση.

Κάρτα ρόλου: Ένορκος/ Ένορκοι

 • Αναλαμβάνεις στη συνεδρίαση έναν συμβουλευτικό ρόλο.
 • Υποστηρίζεις τη διοίκηση στην εξεύρεση λύσης.
 • Ρώτα όταν κάτι σου είναι ασαφές ή χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες.
 • Να παραμένεις σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση.
 • Συλλογίσου επακριβώς, με ποια κριτήρια πρέπει να ληφθεί η απόφαση.

Κάρτα ρόλου: Δικηγόρος του πληγέντα

 • Ο ρόλος σου είναι να υποστηρίξεις και να φροντίσεις τον πληγέντα.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Συλλογίσου, πώς έμαθες για το περιστατικό και περίγραψέ το - Πως άλλαξε τη ζωή των πληγέντων.
 • Αναζητήσετε πληροφορίες και μάρτυρες, που μπορούν να είναι βοηθητικοί για το θύμα.
 • Συλλογίσου από κοινού με το θύμα, πως θα παρουσιάσετε την υπόθεση στο δικαστήριο.

Κάρτα ρόλου: Δικηγόρος του θύτη

 • Ο ρόλος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του συμβουλάτορα του θύτη.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Συλλογίσου, πώς έμαθες για το περιστατικό και περίγραψέ το / Πως άλλαξε τη ζωή των πληγέντων.
 • Αναζήτηση για αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον θύτη.
 • Συλλογίσου από κοινού με τον θύτη, πως θα παρουσιάσετε την υπόθεση στο σικαστήριο.

Κάρτα ρόλου: Το θύμα

 • Ο στόχος σου είναι να ενσαρκώσεις το θύμα.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς μπορείς να παραθέσεις τη «δική» σου κατάσταση.
 • Σκέψου ποιες επιπτώσεις είχε το συμβάν στη δική σου ζωή. Ψάξε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα.
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και ενέργειές σου;
 • Με ποιόν το συζήτησες;
 • Πώς βίωσες τον θύτη;

Κάρτα ρόλου: Θύτης

 • Ο στόχος σου είναι να ενσαρκώσεις τον θύτη.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς μπορείς να παραθέσεις τη «δική» σου κατάσταση.
 • Σκέψου ποια αφορμή σε ώθησε στις τότε ενέργειές σου και τι ήθελες τότε να πετύχεις με αυτόν τον τρόπο;
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και ενέργειές σου;
 • Με ποιόν το συζήτησες;
 • Πώς βίωσες το θύμα;
 • Αναζήτησε συγκεκριμένα παραδείγματα, που μπορείς να διηγηθείς.

Κάρτα ρόλου: Μητέρα/ πατέρας του θύματος

 • Στόχος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του γονιού του θύματος
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Συλλογίσου, πώς έμαθες για το περιστατικό και πως αντέδρασες.
 • Διακρίνατε ενδείξεις ή αλλαγές στο παιδί σου;
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και ενέργειες σου;
 • Με ποιόν το συζήτησες;

Κάρτα ρόλου: Μητέρα/ πατέρας του θύτη

 • Στόχος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του γονιού του θύτη.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Συλλογίσου, πώς έμαθες για το περιστατικό και πως αντέδρασες.
 • Διακρίνατε ενδείξεις ή αλλαγές στο παιδί σου;
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και ενέργειες σου;
 • Με ποιόν το συζήτησες;

Κάρτα ρόλου: Καιροσκόποι

 • Ο ρόλος σου είναι να αισθανθείς έναν καιροσκόπο.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Σκέψου ποια αφορμή σε ώθησε στις τότε ενέργειές σου και τι ήθελες τότε να πετύχεις με αυτόν τον τρόπο.
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και ενέργειες σου;
 • Με ποιόν το συζήτησες;
 • Πώς βίωσες το θύμα;
 • Πως αισθάνθηκες τον θύτη;
 • Αναζήτησε συγκεκριμένα παραδείγματα, που μπορείς να διηγηθείς.

Κάρτα ρόλου: Φροντιστής
(π.χ. εκπρόσωπος της σχολικής τάξης ή αρχηγός ομάδας)

 • Ο ρόλος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του συμβουλάτορα του θύτη.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Συλλογίσου, πώς έμαθες για το περιστατικό και πως αντέδρασες.
 • Διέκρινες ενδείξεις ή αλλαγές στους συμμετέχοντες;
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις και ενέργειες σου;
 • Με ποιόν το συζήτησες;

Κάρτες ρόλου
(μπορούν να συμπληρωθούν από τον/ την ειδικό ή από τους μαθητές.

Τελευταία κάρτα για τους παίχτες του παιχνίδι ρόλου

Παρακάτω, βρίσκετε επιπλέον κάρτες, οι οποίες θα μοιραστούν σε επιλεγμένους ρόλους, ώστε ματά το πέρας της συνεδρίασης να μπορέσουν να κάνουν έναν μονόλογο με τις σκέψεις και τα συναισθήματα σχετικά με τα αποτελέσματα. Πρέπει να διαρκεί ένα μέχρι δύο λεπτά ανά απρουσιαατή.

Μετά την συνεδρίαση

Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους και αν η συμπεριφορά σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση

Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους και αν η συμπεριφορά σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση

Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους και αν η συμπεριφορά σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση

Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους και αν η συμπεριφορά σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση

Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους και αν η συμπεριφορά σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση

Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους και αν η συμπεριφορά σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει αλλάξει.

Επιστροφή στην αρχή