Στο περιεχόμενο

Παιχνίδι ρόλων

Κάρτες ρόλων για συνεδρίαση

Κάρτα ρόλου: Υπεύθυνος της εταιρίας
(π.χ. Διευθυντής, Διαχειριστής)

 • Ο ρόλος σου ως δικαστή είναι να διατηρείς μια ουδέτερη στάση, που θα διευκολύνει όλες τις πλευρές να παρουσιάσουν την οπτική τους στα πράγματα.
 • Να προσέχεις, ώστε το ύφος στη διάρκεια της συνεδρίασης να παραμένει αντικειμενικό και δίκαιο.
 • Εσύ πρόκειται να ανοίξεις τη συνεδρίαση και να την διευθύνεις.
 • Παρουσιάστε εξαρχής το ιστορικό της διαφοράς.
 • Σκιαγράφησε κάθε πτυχή του ιστορικού.
 • Ρώτα όταν κάτι σου είναι ασαφές ή χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες.
 • Ενημερώσου, για το ποιοι κανόνες παραβιάστηκαν και πώς θα τιμωρηθεί το παράπτωμα από τη δομή;
 • Συσκέψου αναλυτικά με τους συμμετέχοντες. Συλλογίσου με σαφήνεια, με ποια κριτήρια θα ληφθεί η απόφαση.

Κάρτα ρόλου: Συμβουλευτική επιτροπή
(π.χ. εκπρόσωποι διδασκόντνων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Στόχος σου είναι να αναλάβεις τον συμβουλευτικό ρόλο.
 • Υποστηρίζεις την/τον υπεύθυνο για να ληφθεί μία απόφαση.
 • Ενημερώσου, αν τυχόν υπάρχουν απορίες ή χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες.
 • Βρίσκεσαι σε στενή θέση με την διεύθυνση
 • Σκεφτείτε καλά, μέ τι κριτήρια θέλετε να λάβετε απόφαση.

Κάρτα ρόλου: Φροντιστής
(π.χ. εκπρόσωπος της σχολικής τάξης ή αρχηγός ομάδας)

 • Ο ρόλος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του συμβουλάτορα του θύτη.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Συλλογίσου, πως έμαθες για το περιστατικό και πως αντέδρασες.
 • Διέκρινες ενδείξεις ή αλλαγές στους συμμετέχοντες;
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
 • Με ποιόν το συζήτησες;
 • Σκέψου μία σύσταση για την απόφαση που έχει ληφθεί.

Κάρτα ρόλου: Εκπρόσωπος τύπου της ομάδας
(π.χ. εκπρόσωπος της τάξης, πρόεδρος της ομάδας)

 • Ο ρόλος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του συμβουλάτορα ως εκπροσώπου της τάξης.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Συλλογίσου, πως έμαθες για το περιστατικό και πως αντέδρασες.
 • Διέκρινες ενδείξεις ή αλλαγές στους συμμετέχοντες;
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
 • Με ποιόν το συζήτησες;
 • Σκέψου μία σύσταση για την απόφαση που έχει ληφθεί.

Κάρτα ρόλου: Το θύμα

 • Ο στόχος σου είναι να ενσαρκώσεις το θύμα.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Σκέψου ποιες επιπτώσεις είχε το συμβάν στη δική σου ζωή. Ψάξε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα.
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
 • Με ποιόν το συζήτησες;
 • Πώς βίωσες τον θύτη;

Κάρτα ρόλου: Θύτης

 • Ο στόχος σου είναι να ενσαρκώσεις τον θύτη.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Σκέψου ποια αφορμή σε ώθησε στις τότε ενέργειές σου και τι ήθελες τότε να πετύχεις με αυτόν τον τρόπο.
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
 • Με ποιόν το συζήτησες;
 • Πώς βίωσες το θύμα;
 • Αναζήτησε συγκεκριμένα παραδείγματα, που μπορείς να διηγηθείς.

Κάρτα ρόλου: Μητέρα/ πατέρας του θύματος

 • Στόχος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του γονιού του θύματος
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Συλλογίσου, πως έμαθες για το περιστατικό και πως αντέδρασες.
 • Διακρίνατε ενδείξεις ή αλλαγές στο παιδί σου;
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
 • Με ποιόν το συζήτησες;

Κάρτα ρόλου: Μητέρα/ πατέρας του θύτη

 • Στόχος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του γονιού του θύτη.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Συλλογίσου, πως έμαθες για το περιστατικό και πως αντέδρασες.
 • Διακρίνατε ενδείξεις ή αλλαγές στο παιδί σου;
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
 • Με ποιόν το συζήτησες;

Κάρτα ρόλου: Καιροσκόποι

 • Ο ρόλος σου είναι να αισθανθείς έναν καιροσκόπο.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Σκέψου ποια αφορμή σε ώθησε στις τότε ενέργειές σου και τι ήθελες τότε να πετύχεις με αυτόν τον τρόπο.
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
 • Με ποιόν το συζήτησες;
 • Πώς βίωσες το θύμα;
 • Πώς βίωσες τον θύτη;
 • Αναζήτησε συγκεκριμένα παραδείγματα, που μπορείς να διηγηθείς.

Κάρτα ρόλου: Μάρτηρες
(Συμμαθητές/Φίλοι)

 • Ο ρόλος σου είναι να αναλάβεις τη θέση του μάρτυρα.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Συλλογίσου, πως έμαθες για το περιστατικό και πως αντέδρασες.
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
 • Με ποιόν το συζήτησες;
 • Διέκρινες ενδείξεις ή αλλαγές στους συμμετέχοντες;
 • Σκέψου τι συστήνεις προκειμένου να εξευρεθεί λύση.

Κάρτα ρόλου: Συμβούλio του οργανισμού/ ίδρυμα
(π.χ. μαθητές/ μαθητικό συμβούλιο

 • Στόχος σου είναι να αναλάβεις τον συμβουλευτικό ρόλο.
 • Χρειάζεσαι λίγη ώρα, ώστε να εξοικειωθείς με τις μελέτες των περιπτώσεων και να συλλογιστείς πώς αντιλήφθηκες το συμβάν.
 • Συλλογίσου, πως έμαθες για το περιστατικό και πως αντέδρασες.
 • Διέκρινες ενδείξεις ή αλλαγές στους συμμετέχοντες;
 • Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις και κινήσεις;
 • Με ποιόν το συζήτησες;
 • Σκέψου μία σύσταση για την απόφαση που έχει ληφθεί.

Κάρτες ρόλου
(μπορούν να συμπληρωθούν από τον/ την ειδικό ή από τους μαθητές.

Τελευταία κάρτα για τους παίχτες του παιχνίδι ρόλου

Παρακάτω, βρίσκετε επιπλέον κάρτες, οι οποίες θα μοιραστούν σε επιλεγμένους ρόλους, ώστε ματά το πέρας της συνεδρίασης να μπορέσουν να κάνουν έναν μονόλογο με τις σκέψεις και τα συναισθήματα σχετικά με τα αποτελέσματα. Πρέπει να διαρκεί ένα μέχρι δύο λεπτά ανά απρουσιαατή.

Μετά την συνεδρίαση

Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους και αν η σχέση σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση

Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους και αν η σχέση σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση

Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους και αν η σχέση σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση

Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους και αν η σχέση σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση

Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους και αν η σχέση σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει αλλάξει.

Μετά την συνεδρίαση

Πες έναν σύντομο μονόλογο, πώς είναι τώρα η κατάσταση για τον ρόλο σου. Περίγραψε τα συναισθήματα/ τις σκέψεις, πώς πήγε η απόφαση/ η συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους και αν η σχέση σου έναντι του δράστη ή του θύματος έχει αλλάξει.

Επιστροφή στην αρχή