Στο περιεχόμενο

Παιχνίδι ρόλων

Εκπαιδυετικοί Στόχοι

Παιδιά/ Έφηβοι

  • ...να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα cybermobbing και τις εκφάνσεις του.
  • ...να αποκτήσουν αντίληψη της σημασίας των όρων (cyberbullying, sexting κ.α.).
  • ...να εξοικειωθούν με τouς διαφορετικούς ρόλους στο cyberbullying, όπως και με τις διαφορετικές του μορφές.
  • ...να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα και τον τρόπο σκέψης σε ένα περιστατικό cyberbullying και να αναπτύσσουν ενσυναίσθηση.
  • ...να επεξεργαστούν στρατηγικές και βοηθητικές μεθόδους, ώστε να προλαμβάνεται το cyberbullying και οι εκφάνσεις του ή αντίστοιχα στα σημεία επαφής να μπορούν να το εξουδετερώσουν.
Επιστροφή στην αρχή