Στο περιεχόμενο

Παιχνίδι ρόλων

Ροή Σχεδιασμού - Εισαγωγή

Παιχνίδι ρόλων στη μορφή ενός απογεύματος με δράση:
«Άς το καταπολεμήσουμε μαζί» (Let 's fight together) - Ενομένοι εναντίον του Διαδικτυακού Εκφοβισμού

Ενδεικτικά χρονικά πλαίσια για ένα απόγευμα δραστηριοτήτων:

14:00 Χαιρετισμός 10 λεπτά
14:10 Εισαγωγή στο θέμα με μια δράση από τις προτεινόμενες μεθόδους (Επεξήγηση Όρων/ Αιτιών και Κινήτρων/ Συνεπειών για τους εμπλεκόμενους) 20 λεπτά
14:30 Εναρκτήρια ομιλία σχετικά με τα νομικά δεδομένα 10-20 λεπτά
ΔΙΑΛΕΙΜΑ
15:00 Παιχνίδι ρόλων: Αναπαριστώντας μια συνεδρίαση δικαστηρίου ή συνεδρίου με όλους τους εμπλεκόμενους 90 λεπτά
16:30 Φάση περισυλλογής και συζήτησης 30 λεπτά
17:00 Αξιολόγηση και Σύνοψη 10 λεπτά

Πηγές

Επιστροφή στην αρχή