Στο περιεχόμενο

Παιχνίδι ρόλων

Ροή Σχεδιασμού - Βήμα 1
Εγείροντας το ενδιαφέρον για το θέμα

Ήδη από την εισαγωγή πρέπει να κάνετε τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο περίεργους για το θέμα. Επ’αυτού θα βρείτε στις προτεινόμενες μεθόδους ενδεικτικές προτάσεις για μια ενεργητική εισαγωγή στο θέμα. Ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας μπορείτε να επιλέξετε και την κατάλληλη μέθοδο.

Κατέυθυνση:

Σας συστήνουμε σε συνδυασμό με την εφαρμογή της εκάστοτε μεθόδου, να κάνετε μια συζήτηση καθισμένοι όλοι κυκλικά, κατά την οποία πέρα από την επεξήγηση των όρων θα συζητήσετε συγκεκριμένα με τους εφήβους τις αιτίες και τις επιπτώσεις του φαινομένου.

Πιθανοί τρόποι να θέσετε τις ερωτήσεις:

  • Ποιες θεωρείτε εσείς τις πιθανές αιτίες, για τις οποίες κάποιος…
  • Ποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για το θύμα και τον θύτη; (Εξοικείωση με τις νομικές πτυχές, αλλά παρακαλώ μην αμελήσετε τις φυσικές και ψυχικές επιπτώσεις)
Επιστροφή στην αρχή