Στο περιεχόμενο

Παιχνίδι ρόλων

Ροή Σχεδιασμού - Βήμα 2
Εναρκτήριος λόγος σχετικά με τα νομικά δεδομένα

Εδώ σας συνιστούμε να καλέσετε έναν εξωτερικό συνεργάτη, που να ειδικεύεται στην εν λόγω θεματολογία. Μέσω αυτού κατά κανόνα μπορείτε να μεταλαμπαδεύσετε στους συμμετέχοντες εκτεταμένη πραγματογνωμοσύνη και να μεταφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα, άμεσα συνδεδεμένα με την καθημερινή ζωή. Βέβαια, χάρη στο πλήθος των πληροφοριών που σας επισυνάπτουμε, όπως και των ιστοτόπων, που συνεχώς ανανεώνονται, μπορείτε να γίνετε και οι ίδιοι ο/ η ειδικός, που θα πραγματοποιήσει την εισαγωγή στο νομικό κομμάτι.

Στη συνέχεια: Χρόνος για ερωτήσεις, σύντομος γύρος συζήτησης

Επιστροφή στην αρχή