Στο περιεχόμενο

Παιχνίδι ρόλων

Ροή Σχεδιασμού - Βήμα 4
Φάση περισυλλογής και συζήτησης

Η φάση αυτή, της περισυλλογής και της συζήτησης, αφορά κυρίως στην αμοιβαία ανταλλαγή των συναισθημάτων και των απόψεων, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της αλληλοκατανόσης και τουλάχιστον σε ένα θεωρητικό επίπεδο να συμφωνήσουν οι συμμετέχοντες σε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές. (Όπως για παράδειγμα ότι κάθε επίθεση πλήττει με διαφορετικό τρόπο το εκάστοτε θύμα και ότι πρέπει να διαχειριζόμαστε ξεχωριστά κάθε περιστατικό).

Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε αξιοποιώντας διαφορετικές μεθόδους. Σας θέτουμε υπόψιν μια συζήτηση σε κύκλο, όπου ο αρχηγός της ομάδας μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις θα εγείρει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να ηγηθείτε της ομαδικής συζήτησης/ περισυλλογής.

  • Πώς είναι η νομική κατάσταση;
    Οδηγία: Για το ενδεχόμενο, να μην έχετε επί τόπου κανέναν ειδικό, μπορείτε να συλλέξετε πληροφορίες για τη χώρα σας, καθώς στην προκείμενη φάση είναι σημαντικό να δώσετε στους συμμετέχοντες συγκεκριμένα στοιχεία.
  • Τι αποφάσισε ο δικαστής/ η διοίκηση;
  • Πώς συμπεριφέρθηκαν οι παίκτες;
  • Αντιδράσατε σωστά ή μήπως μπορούσατε ή θα έπρεπε να αντιδράσετε αλλιώς; Τι θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει;
  • Ποια συναισθήματα ήταν για τους παρατηρητές εμφανή; Αναμένατε τέτοια συναισθήματα;
  • Ποιες πιθανότητες υπάρχουν, να διαχειριστείτε τα δικά σας συναισθήματα, να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα των άλλων και να τα σεβαστείτε, όπως και ταυτόχρονα να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας και τους άλλους για τη συγκεκριμένη περίπτωση;

Μια άλλη εκδοχή είναι, o αρχηγός του παιχνιδιού να αφήνει τους συμμετέχοντες παίκτες να περιγράφουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Μετά ο κάθε παρατηρητής να κατονομάζει τρεις από τις πιο σημαντικές λέξεις- κλειδιά από το χαρτί παρατηρήσεων. Έτσι, εν συνεχεία, γίνεται ομαδικά η μετάβαση στην φάση της περισυλλογής και συζήτησης. Ακόμα και εδώ μπορούν οι παραπάνω ερωτήσεις να βοηθήσουν στην έκβαση της συζήτησης.

Μια άλλη εναλλακτική αντί για ερωτηματολόγια παρατήρησης είναι οι κάρτες σύμφωνα με τη μέθοδο Metaplan. Κάθε συμμετέχων- παρατηρητής πέρνει τρεις κάρτες και έναν μαρκαδόρο edding και σημειώνει τρεις έντονες εντυπώσεις/ ερωτήσεις/ παρατηρήσεις.

Επιστροφή στην αρχή