Στο περιεχόμενο

Παιχνίδι ρόλων

Ροή Σχεδιασμού - Βήμα 5
Αξιολόγιση και σύνοψη

Προτού αποχαιρετήσετε την ομάδα, είναι χρήσιμο να πάρετε μια σύντομη ανατροφοδότηση και να αποκομίσετε τη συνολική αίσθηση από αυτή την ενότητα. Έτσι, μπορείτε να κρατήσετε έναν θετικό παλμό και να τον αλλάξετε ή να τον υποκαταστήσετε. Ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τους συμμετέχοντες βρίσκετε εδώ.

Επιστροφή στην αρχή