Iri al enhavo

11-12-jaraĝaj lernejanoj

Planado de instruhoro

La instru-unuo 1 (45 minutoj)

Temo/etapo de instruado Tempa amplekso Enhavo de lernomaterialo (kio?) Formo Metodaj instrukcioj (Kiu kiel agas?) Teknikaĵoj/materialoj
Atendata konduto de lernantoj Agado de instruistoj
Antaŭ komenciĝo de instruado 2-3 min Prezento de temo amasa instruado Pozitiva, eĉ emocia akcepto de la aktuala temo Prezento
Klarigo de la nocio reta ĉikano 10 min Klarigo de la nocio helpe de la bildo sur la tabulo
 • Por tiu ĉi celo ni desegnu meze de la tabulo nubon kun la nocio reta ĉikano. Lernantoj kreu mensomapon per la formo de ideokolektado.
 • interparolo
 • bildo sur la tabulo / mensomapo kun ideokolektado
Eblaj respondoj:
ofendi, minaci, ekskluzivi, publikigi privatajn aferojn, interreto, poŝtelefono/saĝtelefono, montri foton/videaĵon, sociaj retoj
Subtenaj demandoj:
→ Kie kaj kiel ĝi okazas?
 • tabulo
 • event. ĵurnalo
Diferenco inter ĉikano kaj reta ĉikano 5-10 min Lernantoj komparu ĉikanon (vid' al vide) kaj retan ĉikanon, kaj trovu diferencojn inter ili interparolo Lernantoj havas pli da spertoj aŭ scioj, ol la instruisto atendis Instruisto pritraktas la rakontojn senteme, kun kompreno
Ekzempla filmo 5-10 min Spekti ekzemplan filmon:
Atentigo: Atentu, estas rekomendinde kontroli funkciadon de la videaĵo ankoraŭ antaŭ instruado! Povas okazi, ke intertempe la videaĵo estis forviŝita de la retpaĝo.
videaĵo Instruisto ludigas la videaĵon komputilo, projekciilo, videaĵo
Analizo de la filmo 15 min Prilaboro de la filmenhavo:
 • Estigiloj kaj postsekvoj de la reta ĉikano, kaj reakcioj vekitaj de ĝi
interparolo
 • Senĉesaj ofendoj
 • Izoliteco, memmortigemaj pensoj
Trairi al la emocia aspekto de la filmo. Helpe de celitaj demandoj direktigi la interparolon al estigiloj, postsekvoj kaj al reakcioj kiujn vekas aŭ povas veki la reta ĉikanado ĉe viktimoj aŭ spektantaj personoj. event. surskribo sur la tabulo

La instru-unuo 2 (45 minutoj)

Temo/etapo de instruado Tempa amplekso Enhavo de lernomaterialo (kio?) Formo Metodaj instrukcioj (Kiu kiel agas?) Teknikaĵoj/materialoj
Atendata konduto de lernantoj Agado de instruistoj
Ripetado 5 min Ripetado de la plej gravaj lernitaĵoj el la unua instruhoro (ĉefe difino de la nocio) interparolo Aktive Beteiligung Gvidata interparolo kun celitaj demandoj
Propraj spertoj de lernantoj 5 min Oni demandas lernantojn pri iliaj propraj spertoj interparolo Embaraso kaj necerteco, granda emo rakonti
 • Montri al la emocia flanko de la filmo
 • Veki ensentiĝon
propraj spertoj de lernantoj
La etapo 1
Agokompetencoj de viktimoj kaj spektantoj
20 min Oni trovu eblecojn por tio, kiel la viktimoj aŭ spektantoj (samklasanoj) povas reagi diskuto en klasĉambro kun helpo de diversaj asertoj Lernantoj devas esprimi sian opinion pri la unuopaj asertoj per tio, ke ili stariĝos al la unua aŭ la dua flanko (dekstren aŭ maldekstren de la linio) La instruisto komencas per la asertoj:
 • La lernantoj devas decidiĝi
 • La lernantoj devas defendi sian opinion
Seil und Aussagen
Jura vidpunkto 15 min Die SchülerInnen sollen die juristische Seite kennenlernen. Zunächst durch Vermutungen – danach mit konkreten ‚Rechten‘ und ‚Verstößen‘. Gruppenarbeit, Infoblatt. Alternativ: JuristIn wird befragt.
 • Unsicherheit, kaum Unrechtsbewusstsein vorhanden
 • Überraschende Erkenntnisse
→ Ist das erlaubt?
Juristische Fragen klären: Straftatbestände, Recht am eigenen Bild etc.
 • Durch Fragen nach der juristischen Seite wird ein Unterrichtsgespräch angeregt.
 • Lehrkraft leitet Gruppenarbeit an
Folie / Beamer / Arbeitsblatt
→ diese Aufgabe wird in Einheit 3 weitergeführt

La instru-unuo 3 (45 minutoj)

Temo/etapo de instruado Tempa amplekso Enhavo de lernomaterialo (kio?) Formo Metodaj instrukcioj (Kiu kiel agas?) Teknikaĵoj/materialoj
Atendata konduto de lernantoj Agado de instruistoj
Jura vidpunkto → Weiterführen der Aufgabe aus Einheit 2
15 min Die SchülerInnen sollen die juristische Seite kennenlernen. Zunächst durch Vermutungen – danach mit konkreten ‚Rechten‘ und ‚Verstößen‘. Gruppenarbeit, Infoblatt. Alternativ: JuristIn wird befragt.
 • Unsicherheit, kaum Unrechtsbewusstsein vorhanden
 • Überraschende Erkenntnisse
→ Ist das erlaubt?
Juristische Fragen klären: Straftatbestände, Recht am eigenen Bild etc.
 • Durch Fragen nach der juristischen Seite wird ein Unterrichtsgespräch angeregt.
 • Lehrkraft leitet Gruppenarbeit an
Folie / Beamer / Arbeitsblatt
Ekzempla filmo 10 min Film: Atentigo: Atentu, estas rekomendinde kontroli funkciadon de la videaĵo ankoraŭ antaŭ instruado! Povas okazi, ke intertempe la videaĵo estis forviŝita de la retpaĝo. videaĵo Betroffenheit - Unsicherheit Leitet eine Analyse des Filmes mit dem bisher erarbeiteten Wissen ein Videofilm
La etapo 2 15 min Der Inhalt des Films wird nach Kriterien (Folgen, Auswirkungen, Handlungsmöglichkeiten für alle Beteiligte) besprochen interparolo Aktive Beteiligung Ermutigung der SchülerInnen sich zu äußern und Vermutungen anzustellen Tafel

La instru-unuo 4 (45 minutoj)

Temo/etapo de instruado Tempa amplekso Enhavo de lernomaterialo (kio?) Formo Metodaj instrukcioj (Kiu kiel agas?) Teknikaĵoj/materialoj
Atendata konduto de lernantoj Agado de instruistoj
Ergebnissicherung 20 min SchülerInnen schreiben in Gruppenarbeit die wichtigen Ergebnisse aus den Erarbeitungsphasen auf und ergänzen sie:
 • Handlungsmöglichkeiten für Betroffene und
 • Handlungsmöglichkeiten für Bystander/Mitschüler
 • Handlungswünsche an Lehrer
 • Handlungswünsche für Eltern
Rotierende Gruppenarbeit
(dabei gehen die einzelnen Gruppen jeweils 3 Min. zu jedem Plakat/Aufgabe)
SchülerInnen sammeln schriftlich auf vorbereiteten Plakaten konkrete Handlungsmöglichkeiten bei Cybermobbing Lehrkraft gibt ggf. Hilfestellung bei der Suche nach den in den EA-Phasen erzielten Ergebnissen Plakate
Präsentation 25 min SchülerInnen stellen Ihre Plakate zu den Handlungsmöglichkeiten für Betroffene, für Bystander, für Lehrer und Eltern vor Präsentationen Konkrete Handlungsmöglichkeiten werden vorgestellt Lehrkraft begleitet die Präsentationen und regt an, die Ergebnisplakate im Klassenraum auszuhängen Präsentationen

La instru-unuo 5 (45 minutoj)

Temo/etapo de instruado Tempa amplekso Enhavo de lernomaterialo (kio?) Formo Metodaj instrukcioj (Kiu kiel agas?) Teknikaĵoj/materialoj
Atendata konduto de lernantoj Agado de instruistoj
Kurze Reflektion 10 min Reflektion der wichtigsten und beeindruckendsten Inhalte aus den vorherigen Einheiten. Noch offene Fragen werden geklärt. interparolo Aktiva partopreno Regt das Gespräch mit Fragestellungen an
Kreative Aktionsentwicklung 35 min SchülerInnen entwickeln Aktion gegen Cybermobbing an ihrer Schule laboro en grupoj Ideen werden gesammelt – aktive Beteiligung Lehrkraft unterstützt die Ideen Plakate

La instru-unuo 6 (45 minutoj)

Temo/etapo de instruado Tempa amplekso Enhavo de lernomaterialo (kio?) Formo Metodaj instrukcioj (Kiu kiel agas?) Teknikaĵoj/materialoj
Atendata konduto de lernantoj Agado de instruistoj
Präsentation vor der Schulleitung 20 min Präsentation der Kreativ-Phase Präsentationen SchülerInnen stellen überzeugt ihre Idee vor Lehrkraft und Schulleitung wertschätzt die Ideenvielfalt der SchülerInnen Plakate
Diskussion 15 min Diskussion mit der Schulleitung über die Umsetzung der Ideen
 • Diskussion
 • interparolo
Forderungen der SchülerInnen an die Schulleitung Lehrkraft hält ‚Verabredungen‘ zur Umsetzung der Ideen in der Schule fest ‚Wir gegen Cybermobbing‘
Retrokuplado 10 min Ausfüllen der Feedback-Bögen
 • Jede/r SchülerIn erhält einen Feedback-Bogen
Einzelarbeit Kopien vom Feedback-Bogen für jede/n SchülerIn
Reen al komenco