Į turinį

Kaip gali padėti mokykla?

Prevencijos programa prieš elektronines patyčias.

Ši prevencijos programa turėtų susidėti iš tokių dalių:

 • Skaitmeninės kompetencijos , problemos suvokimo kompetencijos
  • Kritinio požiūrio į informacinių technologijų naudojimą
  • Didesnės apsaugos priemonės online
  • Mokytojų ir auklėtojų kvalifikacijos kėlimas
  • Tema „Tradicinės patyčios ir elektroninės patyčios" ugdymo planuose
  • Informacija ir bendradarbiavimas su tėvais
 • Asmuo, į kurį būtų galima kreiptis
  • Sukurti pasitikėjimo grupę, kad elektroninių patyčių atvejų būtų lengviau rasti žmogų, į kurį būtų galima kreiptis
 • Socialinės ir emocinės kompetencijos
  • Socialinių ir emocinių įgūdžių skatinimas
  • Švietimas sveikatos tema

Mokyklos privalo atsižvelgti į sekančius faktorius siekdamos apsisaugoti nuo elektroninių patyčių:

 • Žinių turėjimas
  • Naudojimosi informacinės technologijomis įgūdžiai (saugumas internete ir žinojimas, kaip elgtis esant online)
  • Apie patyčių formas, išplitimo mąstą, poveikį, galimas priemones prieš patyčias, kovos su patyčiomis strategiją tiek mokykloje, tiek namuose,
 • Aplinka
  • Pozityvi mokyklos aplinka, šeimos parama ir socialinė draugų parama
  • Atviros mokytojų, tėvų ir draugų diskusijos
 • Įgūdžiai
  • Pakankamos socialinės-emocinės kompetencijos (savikontrolė, savigarba, empatija, pasitikėjimas, pagarbus elgesys vienas su kitu)

Turėtų būti parengtas atitinkamas turinys ir emocinės gairės:

 • "Taisyklių" kūrimas kartu su mokiniais: ką aš galiu padaryti, kai iš manęs yra tyčiojamasi.
 • Gerinti klasės klimatą
 • Mokytis gerbti ir vertinti vienas kitą
 • Stiprinti pasitikėjimą savimi
 • Didinti empatiją
 • Bendruomeniškumo jausmo stiprinimas
Atgal į pradžią