Į turinį

5-6 klasės

Mokymosi tikslai

Mokinės ir mokiniai

  • ...mokiniams pristatoma tema “elektroninės patyčios”.
  • Susipažįsta su įvairiomis elektroninių patyčių pusėmis.
  • Įgys žinių, kaip saugiai naudotis internetu, kaip elgtis esant "online"
  • Susipažins, kokios yra elektroninių patyčių formos, kokia gali būti jų apimtis ir poveikis mokykloje ir namuose.
  • Mokysis, kaip kovoti su elektroninėmis patyčiomis.
  • Sukurs elgesio taisykles nukentėjusiems ir bendraklasiams.
  • Mokysis suprasti, kas yra savivertė, empatija ir kito žmogaus vertinimas, teigiamas požiūris į jį.
  • Susipažins su teisiniais aspektais.
Atgal į pradžią