Į turinį

5-6 klasės

Pamokos planas

Pamoka 1 (45 min.)

Tema/ pamokos dalis Trukmė Turinys (Ką?) Veiklos formos Metodiniai nurodymai (Kas ką veikia?) Priemonės
Mokinių reakcija/elgesys Mokytojo veikla
Prieš pamoką 2-3 min. Temos pristatymas Mokytojo aiškinimas Reagavimas į aktualią temą Pristatymas
Sąvokos "Elektroninės patyčios" paaiškinimas 10 min. Sąvokos paaiškinimas naudojantis lenta
 • Lentos viduryje nupiešiamas debesis, jame užrašoma sąvoka „Elektroninės patyčios“. Mokiniai sukuria minčių žemėlapį šia tema.
 • Diskusija pamokoje
 • Minčių žemėlapis lentoje
Galimi atsakymai:
įžeisti, grasinti, atsiriboti, kompromituoti, internetas, mobilus telefonas, nuotraukos, video filmai, socialiniai tinklai
Pagalbiniai klausimai:
→ Kur ir kaip tai vyksta?
 • Lenta
 • Galima naudoti informacinius lapus
Skirtumas tarp tradicinių patyčių ir elektroninių patyčių 5-10 min. Mokiniai palygina tradicines/ tiesiogines patyčias su elektroninėmis patyčiomis ir randa skirtumus Diskusija pamokoje Mokiniai daugiau žino nei mokytojas galvojo Mokytojas reaguoja empatiškai (geba įsijausti į kito padėtį, emocinę būseną, tiesiogiai suprasti kito jausmus)
Iliustruojantis filmukas 5-10 min. Žiūri iliustruojantį filmą:
Nurodymas: Prieš pamoką patikrinkite, ar šį filmą vis dar galima pažiūrėti internete.
Video Mokytojas rodo video filmuką Kompiuteris ir projektorius, vaizdo klipas
Filmo analizė 15 min. Filmo turinio nagrinėjimas:
 • Elektroninių patyčių priežastys, poveikis, taip pat reakcijos, kurias sukelia elektroninės patyčios
Diskusija pamokoje
 • Nuolatiniai įžeidinėjimai
 • Atsiskyrimas nuo kitų, mintys apie savižudybę
Filmo emocijų aptarimas, mokytojas užduoda klausimus apie elektroninių patyčių priežastys, poveikį, taip pat reakcijas, kurias sukelia elektroninės patyčios, kaip reaguoja nukentėjusieji ir stebėtojai. Galima užrašyti ant lentos

Pamoka 2 (45 min.)

Tema/ pamokos dalis Trukmė Turinys (Ką?) Veiklos formos Metodiniai nurodymai (Kas ką veikia?) Priemonės
Mokinių reakcija/elgesys Mokytojo veikla
Pakartojimas 5 min. Svarbiausių dalykų iš 1. skyriaus pakartojimas (sąvokų formulavimas) Diskusija pamokoje Aktyvus dalyvavimas Diskusija užduodant tikslingus klausimus
Asmeninė mokinių patirtis 5 min. Klausiama apie mokinių asmeninę patirtį, aktyviai dalyvaujama diskusijoje Diskusija pamokoje Netikrumo jausmas, noras papasakoti apie savo patirtį
 • Filmo emocijų aptarimas
 • Reaguoja empatiškai
Mokinių asmeninė patirtis
Veiklos etapai 1
Aptariama, kaip turėtų elgtis nukentėjusieji ir stebėtojai
20 min. Ieškoma būdų, kaip turėtų elgtis nukentėjusieji ir stebėtojai (bendraklasiai) Diskusija klasėje, mokiniai išsako savo nuomonę Mokiniai reaguoja į kiekvieną teiginį ir apsisprendžia į kurią pusę eiti (į kairią ar į dešinę virvės pusę) Mokytojas vadovauja sekančiai diskusijai:
 • Mokiniai turi apsispręsti
 • Mokiniai turi apginti savo nuomonę
Virvė
Teisiniai aspektai 15 min. Aptariami teisiniai aspektai, iš pradžių išsiaiškinama, ką mokiniai žino, tada supažindinama su konkrečiomis "teisėmis" ir "nusižengimais". Grupinis darbas, padalomoji medžiaga. Alternatyva: pasikviečiama teisininkė.
 • Netikrumo jausmas, neteisybės išgyvenimas
 • Netikėti atradimai, supratimas
→ Ar galima?
Išsiaiškinti teisinius klausimus, kokie gali būti įrodymai, teisė į nuosavą atvaizdą ir t.t.).
 • Vyksta diskusija, užduodant teisinius klausimus.
 • Mokytojas nurodo pradėti grupinį darbą
Projektorius, užduočių lapas
→ ši užduotis bus tęsiama 3 skyriuje

Pamoka 3 (45 min.)

Tema/ pamokos dalis Trukmė Turinys (Ką?) Veiklos formos Metodiniai nurodymai (Kas ką veikia?) Priemonės
Mokinių reakcija/elgesys Mokytojo veikla
Teisiniai aspektai → Tęsiamas 2 skyriaus darbas
15 min. Aptariami teisiniai aspektai, iš pradžių išsiaiškinama, ką mokiniai žino, tada supažindinama su konkrečiomis "teisėmis" ir "nusižengimais". Grupinis darbas, padalomoji medžiaga. Alternatyva: pasikviečiama teisininkė.
 • Netikrumo jausmas, neteisybės išgyvenimas
 • Netikėti atradimai, supratimas
→ Ar galima?
Išsiaiškinti teisinius klausimus, kokie gali būti įrodymai, teisė į nuosavą atvaizdą ir t.t.).
 • Vyksta diskusija, užduodant teisinius klausimus.
 • Mokytojas nurodo pradėti grupinį darbą
Projektorius, užduočių lapas
Iliustruojantis filmukas 10 min. Filmas: Nurodymas: Prieš pamoką patikrinkite, ar šį filmą vis dar galima pažiūrėti internete. Video Netikrumo jausmas, asmeniškas reagavimas Mokytojas analizuoja filmą, remdamasis aptarta medžiaga Video filmas
Veiklos etapai 2 15 min. Filmo turinys aptariamas pagal šiuos kriterijus: pasekmės, poveikis, visų dalyvių elgesio būdai Diskusija pamokoje Aktyvus dalyvavimas Mokytojas padrąsina mokinius pasisakyti, leidžia spėti Lenta

Pamoka 4 (45 min.)

Tema/ pamokos dalis Trukmė Turinys (Ką?) Veiklos formos Metodiniai nurodymai (Kas ką veikia?) Priemonės
Mokinių reakcija/elgesys Mokytojo veikla
Užrašoma, dėl ko buvo susitarta 20 min. Grupinio darbo metu mokiniai užrašo gautus rezultatus ir atsako į klausimus
 • kaip turėtų elgtis nukentėjęs asmuo ir
 • kaip turėtų elgtis stebėtojai/ bendraklasiai
 • kaip turėtų elgtis mokytojas
 • Kaip turėtų elgtis tėvai
Darbas grupėse keičiantis vietomis
(grupės prie vieno klausimo (plakato) praleidžia apie 3 min., tada eina prie kito)
Mokiniai užrašo ant paruoštų lapų (kuria plakatą) savo pasiūlymus, kaip turėtų elgtis kiekvienas patyčių dalyvis Mokytojas mokiniams padeda ieškoti anksčiau surinktų duomenų Plakatai
Prezentacija 25 min. Mokiniai užrašo ant paruoštų lapų (kuria plakatą) savo pasiūlymus, kaip turėtų elgtis nukentėję asmenys, stebėtojai, mokytojai ir tėvai Prezentacija Pristatomi konkretūs elgesio būdai Mokytojas paragina mokinius iškabinti savo plakatus klasėje. Prezentacija

Pamoka 5 (45 min.)

Tema/ pamokos dalis Trukmė Turinys (Ką?) Veiklos formos Metodiniai nurodymai (Kas ką veikia?) Priemonės
Mokinių reakcija/elgesys Mokytojo veikla
Trumpa darbo apžvalga 10 min. Svarbiausio turinio iš ankstesnių skyrių apžvalga. Atsakoma į likusius klausimus. Diskusija pamokoje Aktyvus dalyvavimas Mokytojas užduodamas klausimas skatina mokinius diskutuoti
Kūrybinis darbas 35 min. Mokiniai renka idėjas, kaip kovoti su elektroninėmis patyčiomis mokykloje Grupinins darbas Renkamos idėjos - aktyvus dalyvavimas Mokytojas padeda rinkti idėjas Plakatai

Pamoka 6 (45 min.)

Tema/ pamokos dalis Trukmė Turinys (Ką?) Veiklos formos Metodiniai nurodymai (Kas ką veikia?) Priemonės
Mokinių reakcija/elgesys Mokytojo veikla
Darbo pristatymas mokyklos vadovybei 20 min. Kūrybinio darbo pristatymas Prezentacija Mokiniai su dideliu įsitikinimu pristato savo idėją Mokytojas ir mokyklos vadovybė vertina mokinių idėjas Plakatai
Diskusija 15 min. Diskusija su mokyklos vadovais dėl idėjų įgyvendinimo
 • Diskusija
 • Diskusija pamokoje
Mokinių reikalavimai mokyklos vadovams Mokytojas fiksuoja susitarimus dėl idėjų įgyvendinimo mokykloje "Mes esame prieš elektronines patyčias"
Grįžtamasis ryšys 10 min. Anketų pildymas
 • Kiekvienas mokinys gauna apklausos anketą
Individualus darbas Anketos kopijos kiekvienam mokiniui
Atgal į pradžią